Kløverinnholdet i enga er nyttig å vite for å kunne bedømme behovet for nitrogen.

Som en tommelfingerregel reduseres N- behovet med 1 kg Nitrogen pr daa pr 10 % kløver. Omvendt kan du også styre kløverinnholdet med N-gjødslinga hvis du synes det er for mye kløver. Kløverinnholdet påvirker også næringsinnholdet i fôret; Protein% og kløver har mindre NDF (fiber ), men samtidig relativt sett mer ikke-fordøyelig fiber (iNDF). Det er derfor nyttig av flere grunner å vite hvor stort innslaget av kløver er.

Det er lett å overvurdere kløverinnholdet i enga ved bedømming fordi
• Kløver har horisontale blad (gjør mer av seg) mens gras har vertikale blad. Stå derfor ikke rett over kløveren ved vurdering, men litt på siden
• Ferske rødkløverplanter inneholder mer vatn enn grasplanter og ved tørking tørkes dermed mer vatn bort. Derfor utgjør kløver mindre av tørrstoffavlinga(hvor all næringa sitter) enn det det ser ut som i enga. Dette kan utgjøre så mye som 10 % mindre i tørrvekt enn i fersk tilstand.
• I gjenveksten blomstrer ofte kløveren. Ved stor blomstring er det også lett å overvurdere kløveren
På den andre siden er ofte graset høyere i vekst enn kløveren og kan oppveie litt av denne overvurderingen. Og i legde ser man ofte graset bedre og da kan lett grasplantene overvurderes.
Antall grasplanter er en ting – hvor mye de fikserer er en annen. Nitrogengjødsling er ikke fordelaktig, og heller ikke en kald vår.

For å vurdere kløverinnhold i din egen eng - se mange bilder av kløverbedømming HER