Fagbladet Økologisk Landbruk dyrker kunnskap og inspirasjon

Økologisk Landbruk er et felles medlemsblad for alle de ti regionene i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) og Økoringen Vest. NLR-rådgivere over hele landet skriver fagartikler og nyheter om økologisk landbruk. I tillegg publiserer forskere og rådgivere i NORSØK, NIBIO og NMBU med flere artikler. Bladet kommer ut fire ganger i året. Dersom du er interessert i et prøvenummer eller abonnement, kontakt info@nlr.no eller din NLR-region.

Fagbladet Økologisk Landbruk dyrker kunnskap og inspirasjon

Økologisk Landbruk er et felles medlemsblad for alle de ti regionene i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) og Økoringen Vest. NLR-rådgivere over hele landet skriver fagartikler og nyheter om økologisk landbruk. I tillegg publiserer forskere og rådgivere i NORSØK, NIBIO og NMBU med flere artikler. Bladet kommer ut fire ganger i året. Dersom du er interessert i et prøvenummer eller abonnement, kontakt info@nlr.no eller din NLR-region.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.