Utgivelseplan 2021

Utgave

Sesong

Tema

Frist for levering av stoff og materiell

I postkassa

1

Vår

Karbonbonden

22. februar 2021

1. april

2

Sommer

Biologisk mangfold

22. april 2021

1. juli

3

Høst

Småskala

22. august 2021

1. oktober

4

Vinter

God agronomi

22. oktober 2021

1. desember

Annonsepriser

Annonsestørrelse

bredde/høyde (mm)

Firefarge kr

Rabatt

1/1-side

185 x 253

Utfallende:

216 x 302

6700

10 % ved 2 innrykk

15 % ved 3 innrykk

20 % ved 4 innrykk

1/2-side

185 x 126,5

92,5 x 253

4600

1/4-side

92,5 x 126,5

122 x 95,9

2700

1/8-side

92,5 x 63,3

59 x 99,3

1700

Adresseside for viktige støttespillere

1700

Prisen er for ett år (fire utgaver). Alle som har fire innrykk med andre annonser, får stå gratis på denne adressesida.

Utgivelsesplan 2021

Utgave

Sesong

Tema

Frist for levering av stoff og materiell

I postkassa

1

Vår

Karbonbonden

22. februar 2021

1. april

2

Sommer

Biologisk mangfold

22. april 2021

1. juli

3

Høst

Småskala

22. august 2021

1. oktober

4

Vinter

God agronomi

22. oktober 2021

1. desember

Annonsepriser

Annonsestørrelse

bredde/høyde (mm)

Firefarge kr

Rabatt

1/1-side

185 x 253

Utfallende:

216 x 302

6700

10 % ved 2 innrykk

15 % ved 3 innrykk

20 % ved 4 innrykk

1/2-side

185 x 126,5

92,5 x 253

4600

1/4-side

92,5 x 126,5

122 x 95,9

2700

1/8-side

92,5 x 63,3

59 x 99,3

1700

Adresseside for viktige støttespillere

1700

Prisen er for ett år (fire utgaver). Alle som har fire innrykk med andre annonser, får stå gratis på denne adressesida.