Fagbladet Økologisk Landbruk er et felles medlemsblad for de ti regionene i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) og Økoringen Vest. Fagforum økologisk i NLR fungerer som redaksjonsråd. Det består av de fagansvarlige for rådgiving innenfor økologisk landbruk i de ti NLR-regionene, og ledes av fagkoordinator økologisk i NLR, Kjersti Berge.

Redaktør er Maren Løhre.

NLR-rådgivere over hele landet skriver fagartikler og nyheter. I tillegg publiserer forskere og rådgivere i NORSØK, NIBIO og NMBU med flere artikler. Bladet kommer ut fire ganger i året.

Fagbladet Økologisk Landbruk utgis av ØKOLOGISK LANDBRUK SA som er et samvirkeselskap eid av de ti NLR-regionene og Økoringen Vest. Organisasjonsnummer: 984 333 552

ØKOLOGISK LANDBRUK SA ledes av et styre på tre medlemmer som velges av årsmøtet i ØKOLOGISK LANDBRUK SA hvor alle NLR-regionene og Økoringen Vest møter. Etter årsmøtet 18. juni 2020 består styret av:

Styreleder:

  • Brit Mjåland, Agder

Styremedlemmer:

  • Per Morten Kvam, Trøndelag
  • Jan Phillips Olsen, Vestfold og Telemark

Varamedlemmer til styret:

  • Elin Bergerud, Viken
  • Tom Harald Eckell, Vestfold og Telemark

Daglig leder i ØKOLOGISK LANDBRUK SA er Magne Heddan, NLR Østafjells.