Fagbladet Økologisk Landbruk er et frittstående fagblad på papir. Bladet kommer ut fire ganger i året.

Formålet er formidling av erfaringer, fagkunnskap og inspirasjon om økologisk landbruk til produsenter og andre med interesse for fagfeltet.

Ansvarlig redaktør er Maren Løhre.

Vi er stolte over å være Norges beste fagblad om økologisk landbruk!

Hvem skriver?

Redaksjonen til Fagbladet består av ett nettverk av bidragsytere. Felles for dem er at de alle har ett hjerte for fagbladet.Tekstene og sakene til fagbladet utvikles under fagbladets redaksjonsmøter eller i direkte kontakt med redaktør.

Rådgivere i Norsk Landbruksrådgiving (NLR)

Fagbladet arbeider tett med Fagforum økologisk i NLR som består av de fagansvarlige for rådgiving innenfor økologisk landbruk i de ti NLR-regionene.

Fagbladet har en redaksjon som består av redaktøren og de aktuelle rådgiverne i NLR som skriver til fagbladet.

Rådgivere i NLR jobber med rådgiving innenfor agronomi, landbruksbygg, maskinteknikk, presisjonslandbruk, hydroteknikk, veksthus, HMS, næringsutvikling, økonomi, økologisk landbruk, klima og miljø. Til fagbladet skriver de gjerne fagartikler om sitt spesialfelt, men også reportasjer om bønder som har gjort seg spennende erfaringer. Med et stort kildenettverk har de et unikt overblikk over hva som rører seg i det norske landbruket.

Rådgiverne er uavhengige formidlere av kunnskap, og fungerer som bindeledd mellom forskning og deres 24 000 medlemmer. Forskningsresultat fra NLRs egen forskning formidles også gjerne i fagbladet.

Forskningsresultater og fagtekster:

Forskere og rådgivere i NORSØK, NIBIO og NMBU skriver jevnlig artikler til fagbladet.

Informasjon:

Debio, Økologisk Norge og NLR m.fl. er invitert til å skrive informasjons-saker til fagbladet som er relevante for Fagbladets lesere. Det kan for eksempel være saker om betydningen av nye regelverksendringer eller informasjon om relevante kurs og konferanser.

Meningsytringer, kronikker og artikler fra eksterne bidragsytere:

Fagbladet inviterer fagfolk til å skrive faglig spennende tekster, kronikker eller artikler, til bladet. Det er også flere som sender inn tekster til fagbladet på eget initiativ.

Fagbladet ønsker å vie mer spalteplass til leserinnlegg og kritiske meningsytringer om sentrale problemer som det økologiske landbruket har i dag. Bønder og andre som er opptatt av økologisk landbruk er invitert til å ytre seg i fagbladet.

Nyhet og aktualitet:

Fagbladet rapporterer fra konferanser, kurs og andre hendelser, og skriver nyhetsnotiser fra inn og utland.

Forside Okologisk landbruk Nr1 2021 Skjermdump

Skrive til fagbladet?

Vi ønsker kontakt med frilansjournalister og andre bidragsytere.

En redaktørstyrt utgivelse

Slik forholder fagbladet seg til pressetikken

Økologisk landbruk SA

Les mer om utgiveren til fagbladet

Om økologisklandbruk.no

Nettsiden er sin egen utgivelse, og et samarbeid mellom Fagbladet Økologisk Landbruk og Norsk Landbruksrådgiving.

Kontaktinformasjon:

Redaktør Maren Løhre:
E-post: maren.lohre@nlr.no
Telefon: 92214758

Abonnement:
Nina Ryen
E-post: nina.ryen@nlr.no

Annonser:
Unni Røed
Telefon: 48163072
E-post: unni.roed@nlr.no

Trykkeri og grafisk design er levert av Synkron Media.