Nlr 60097323900

Auka satsing på jordhelse i NLR og NORSØK

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) og Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) har overtatt oppgåver etter prosjektet Føregangsfylke Levande matjord.
Fagbladet Økologisk Landbruk
20181016 Oppgraving kanaler og sorterte jordfraksjoner Foto Ragnhild Renna red

Vellykket økodyrking i nord

Geir Amundsen og Anna Vollebu har vist at økologisk drift på myrjord i nord er mulig. Med lokale ressurser og stor arbeidsinnsats har de lykkes med grovfôrproduksjon
Fagbladet Økologisk Landbruk
Nlr 61498323901

Nyhetsbrev om økologisk grovfôrproduksjon

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) utgir hver måned et nasjonalt nyhetsbrev for økologiske grovfôrprodusenter og andre interesserte over hele landet..
Fagbladet Økologisk Landbruk
20201019 134233

Nofence mot ugras i kornåkeren

Atle Næss på Inderøy i Trøndelag har et nytt våpen i kampen mot ugras i kornåkeren. Nofence på ammekyrne har gjort det lettere å holde jordekantene rene.
Fagbladet Økologisk Landbruk
3

Strenglegger mot kveke i radkultur

Kveke er kanskje det verste ugraset i økologisk gulrotdyrking. Aud Mari Folden og Bent Ingar Fuglu bruker strenglegger for å sålde ut kvekerøtter.
Fagbladet Økologisk Landbruk
Avdem red

Grønnsaksdyrking i fjellbygdene

Grønnsaker kan du egentlig dyrke over alt. Hvert sted har sine utfordringer. Men det fins gode løsninger både for produksjon og omsetting.
Fagbladet Økologisk Landbruk