Først

Det første du bør gjøre er å lage en oversikt over hvor mye fôr du trenger i løpet av vinteren. Husk at du skal ha fôr helt fram til du kan ta i bruk neste års 1. slått. Regn ut hvor mange fôrenheter du trenger og hold oversikten underveis over hvor mange fôrenheter du har tilgjengelig. En forutsetning for å vite dette er å kjenne innholdet i grovfôret ditt, så fôrprøver er ikke noe mindre viktig dette året. Sammen med vekt av rundballer (eller estimat av mengden i en silo) gir dette deg en god oversikt over hva du har tilgjengelig. I år er fôret antakelig relativt tørt, noe som gir flere fôrenheter per rundball.

Plassering av rundballer

Har du rundballer er det viktig å merke disse godt og plassere de fornuftig, slik at det er lett å få tak i de rundballene du trenger, når du trenger dem. Prioriter det beste fôret til de dyra som trenger det mest, og spar det beste fôret til tidspunktet dyra trenger det. Dersom du skal kjøpe inn fôr, bør du ikke kjøpe fôr uten å få fremvist fôranalyser. Du kan lett kjøpe «katta i sekken» om du kjøper rundballer ukritisk, uten å kjenne verken innhold eller vekt. Halm og frøhøy er et godt alternativ, men også her blir nok tilgangen begrenset på Østlandet i år, så vær tidlig ute med å sikre deg gode avtaler nå før tresking. Om du bruker halm til strø, se gjerne på alternativer.

Fôrplan

Det er i de fleste tilfeller mer lønnsomt å opprettholde produksjonen, enn å slakte ned/selge for å måtte bygge seg opp igjen. Du bør begynne å spare litt på grovfôret allerede nå, så unngår du å stå i en situasjon uten noe grovfôr mot slutten av sesongen. Kraftfôrleverandørene produserer fiberrike kraftfôrblandinger, hvor du kan bytte ut relativt stor andel av grovfôret med kraftfôr. Husk å fordele kraftfôret over så mange tildelinger som mulig for å unngå sur vom – max 3-4 kg per tildeling for storfé, og øk mengden kraftfôr gradvis. Bruk fôringsrådgiveren din til å hjelpe deg med å sette opp en balansert fôrplan med riktig kraftfôrslag.

Man har sett at ei melkeku kan opprettholde en god produksjon selv ved å erstatte inntil 50 % av grovfôret med kraftfôr. Det er veldig viktig å sørge for at grovfôret som gis er av god kvalitet med god struktur, for å få vomfunksjonen til å fungere. Som tidligere nevnt, bør du prøve å opprettholde produksjonen så godt det går; klarer du å redusere antall dyr og øke ytelsen på de dyra du har, vil det være lønnsomt, men om du ikke klarer det blir det kostbart og bør kun vurderes dersom det blir grovfôrmangel over lengre tid (mer enn en sesong).

Okser responderer godt på fôring med mye kraftfôr med høy andel fiber, og vil antakelig kunne leveres til slakt noe tidligere enn ved mer restriktiv kraftfôrfôring. Enkelte lar oksene få fri tilgang på kraftfôr, men da er det viktig å huske at det ALLTID må være fri tilgang, og ikke bare nesten alltid. Det er også viktig med rikelig tilgang på vann og nok drikkepunkter, så ikke det er noen okser som fortrenges fra drikkekaret. Ammoniakkbehandla halm kan også brukes til okser, og man kan erstatte inntil 70 % av rasjonen med halm.

For ammekua er det proteinet man i hovedsak må passe på. Ammekua trenger ikke så mye energi, og dekker energibehovet sitt ved fri tilgang på ammoniakkbehandla halm (vil ta opp 8-12 kg). Ved bruk av halm, og særlig ubehandla halm er det svært viktig med tilførsel av protein. Uten protein vil man risikere at vomfunksjonen stopper helt opp og det kan gå virkelig galt. Mikrobene i vomma trenger energi til omsetningen! Som alltid er det også viktig å huske på at kua er godt dekket opp av mineraler, både mikro- og makromineraler. Husk at bolus kun inneholder mikromineraler, og kua da trenger tilførsel av makromineraler i tillegg.

Om du driver økologisk finnes det også tiltaksblandinger med mer fiber, som gjør at du kan øke kraftfôrandelen noe. Det er mulig å søke om tillatelse til unntak for å bruke økologisk fôr, andel grovfôr i rasjonen og bruk av beite, dersom det er dokumentert behov som følge av ekstraordinære værforhold. Se nettsidene til Debio for mer informasjon.

Ku ved brannkom

Til slutt, husk på:

  • Alltid tilgang på vann – sørg for at det er nok drikkepunkter og at kapasiteten er god nok:
  • Gjerne store åpne drikkekar med vannspeil
  • I fjøs: drikkekar som gir minimum 20 liter i minuttet for hver 15. ku eller stort kar som gir mer enn 30 liter i minuttet for hver 20. ku i besetningen.
  • God og jevnlig rengjøring av drikkekar
  • God tilgang på salt
  • Vomma bruker ca 3 uker på å tilpasse seg ny fôring – unngå for mye omveltninger i fôringa. Får du tak i alternative råvarer, tilstreb stabil tilgang.
  • Man må tåle at fôrbrettet er tomt i perioder
  • Følg med på holdet på dyra og kusignalene – kua kan fortelle deg mye.