Uansett om du har avlingsskade som skyldes tørke eller for mye regn, er det viktig å dokumentere alt du gjør. 14. juni hadde Debio, Mattilsynet, TINE og NLR et felles Teams-møte for økomelkprodusenter om tørken. Plansjene fra møtet finner du under. Sjøl om de inviterte var økomelkprodusenter vil du kunne finne mye nyttig på plansjene uavhengig av produksjon.

Meld inn avlingsskade via Altinn nå!

Uavhengig av produksjon er det viktigste å sende inn en melding til kommunen din om at du tror det kan bli klimabetinget avlingsskade. Nytt av året er at dette gjøres på nett via Altinn. Sender du ikke inn meldinga, kan søknaden avslås uten å bli behandlet.

Det er også mulig å søke kommunen om fritak fra beitekravet som gjelder alle melkeprodusenter.

Videre er det viktig å dokumentere alt du gjør gjennom sommeren – før beitelogg, sørg for å ha oppdatert gjødslingsplan, ta fôrprøver og registrer avling., Det kommer til å bli etterspurt om du søker på klimabetinga avlingsskade til høsten.

Gjødsling og isåing

Det er også et krav om at du har gjort det du kan for å avbøte skadene. Bor du i områder som har hatt det kaldt og vått, for å så plutselig få varme, har kanskje graset rukket å skyte før du fikk ut gjødsla. Vårt råd er og å slå, og få ut ny husdyrgjødsla så fort som mulig etter slått for å få i gang ny vekst og forhåpentligvis litt mer busking.

Er enga veldig tynn, kan det være verdt å forsøke å så inn raigras nå etter førsteslåtten dersom det er utsikter til regn og spireråme.

Kontakt rådgiveren din

Ta kontakt med din lokale NLR-rådgiver for hjelp til vurdering av hva som er de beste tiltakene på din gård, og for å få hjelp til hva som trengs av dokumentasjon gjennom sommeren om du trenger det.

Frist for å søke er 31. oktober, men melding om mulig avlingsskade må sendes inn så fort du mistenker at du kan ha det.

IMG 1233
Begge foto: Ragnhild Borchsenius