Høsten og vinteren kan være ei tid når det er mulig å planlegge dreneringstiltak og også gjennomføre de uten å forstyrre jorda i vekstsesongen og tape avling.

Her er vannstanden for hog Foto Ragnhild Renna
Her er vannstanden for høg. Foto: Ragnhild Renna
Gardbruker Svein Klausen pa arealet som trenger dreneringstiltak Foto Ragnhild Renna
Gårdbruker Svein Klausen på areal som trenger dreneringstiltak på grunn av for høg vannstand i et lågtliggende parti. Foto: Ragnhild Renna

VASSJUK JORD MÅ FÅ SENKA VANNSTAND

Når jorda er vannmetta vil kulturvekstene og jordlivet vantrives. Drenering er fjerning av overflødig vann. Uten tilstrekkelig drenering er det bortkasta å gjøre andre tiltak for å etablere en produksjon på arealene.

HERERD1
Kanal. Her er det behov for senking av vannstanden med å renske opp kanalen. Foto: Ragnhild Renna

De positive effektene av god drenering er mange:

  • varmere jord
  • bedre lufttilgang
  • økt minealisering av næring som plantene kan
  • ta opp
  • redusert fare for vinterskader
  • med mye mer...

TILSKUDD TIL DRENERING

  • Tenk på drenering som et kontinuerlig vedlikeholdsarbeid av den dyrka jorda.
FIRETO1
Lange planterøtter. Firetommers dreneringsrør som har vært fylt av planterøtter i fire meters lengde. Det har hindra røret i å fungere. Foto: Tom Pål Holdø
  • Ta ei markvandring, gjerne sammen med rådgiver, og vurder relevante tiltak på de ulike skiftene for å optimalisere dreneringstilstanden.
Drensror i stikkgroft med mye slam Spyling er et effektivt tiltak Foto Ragnhild Renna
Mye slam. Drensrør i stikkgrøft med mye slam. Spyling er et effektivt tiltak. Foto: Ragnhild Renna
Demonstrasjon av inspeksjonskamera i dreneringsgroft Foto Ragnhild Renna
Inspeksjonskamera. Demonstrasjon av inspeksjonskamera i dreneringsgrøft. Foto: Ragnhild Renna

Denne fagartikkelen ble først publisert i Fagbladet Økologisk landbruk Nr.4/2021.

Tegn ditt abonnement her

Forside 04 21