Introduksjonsbilde

Fagbladet Økologisk Landbruk er eigd av einingar med økologisk rådgivingstilbod i Norsk Landbruksrådgiving. Rådgivarar over heile landet skriv artiklar. I tillegg publiserar forskarar ved Bioforsk Økologisk, Universitetet for miljø- og biovitenskap m.fl. artiklar.

Bladet kjem ut med fire nummer i året.

Eit abonnement på Fagbladet Økologisk Landbruk kostar 390 kr/år. Du kan abonnere direkte gjennom redaksjonen eller gjennom ein medeigande rådgivingseining. Som medlem i Norsk Landbruksrådgiving eller i Oikos økologisk Norge får du rimligere abonnement, 290 kr/år. Studenter får også rabatt.

Dersom du er interessert i eit prøvenummer eller eit abonnement, ta kontakt med redaktøren eller din nærmaste medeigande rådgivingseining. Henvendelser til redaktør Hege Sundet gjør du på e-post: hege.sundet@lr.no eller ved å ringe 952 08 633.

 

Siste nytt

Tid for å bygge humlebol og insektshotell

I urbane områder med tettbebyggelse er det ofte sterk mangel på egnede plasser hvor humlene kan etablere sine bol. Humlene er avhengig av gamle musebol og lignende. Skal vi lykkes med å hjelpe humlene med bolplasser, må vi kopiere et musebol så godt som det lar seg gjøre.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Humus kan redde klima

Drivhuseffekten skyldes for mye karbon i lufta. På samme tid øker utfordringen med dårligere matjord grunnet tæring på karbonlageret.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Plantevern tillatt i økologisk landbruk

Godkjenning av naturlig plantevernmidler for økologisk drift er underlagt norsk og internasjonalt regelverk. Krav om redusert kjemikaliebruk generelt i landbruket aktualiserer utvikling av flere slike midler.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Håndbok i å starte andelslandbruk

Utviklingen av nye andelslandbruk i Norge går raskt. Mange bønder og forbrukere ønsker å samarbeide for å finne løsninger som gagner dem begge.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Ny praksis for sunn jord

Hvordan få tilbake den fruktbare matjorda?

> Les mer   > Kommentarer [0]

Hedersmeitemarker i FNs Jordår

Oikos – Økologisk Norge delte ut hedersprisen Årets Meitemark for FN-jordåret 2015 til forsker Reidun Pommeresche og fylkesagronom Øystein Haugerud. De to får prisen for sin fremragende innsats for å fremme meitemarkens trivsel og utbredelse i Norge og skal fra nå av tituleres "Hedersmeitemark".

> Les mer   > Kommentarer [0]

Dypdykk under jorda i jordåret

Økologisk landbruk dreier seg om å få jorda til å fungere og i et framtidsrettet landbruk må jordvelferd være en integrert del av bondens praksis.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Årsmøte og seminar 12. og 13. mars

Velkommen på årsmøte i Fagbladet Økologisk Landbruk og fagseminaret Den levende jorda på Blæstad 12 og13. mars.

> Les mer   > Kommentarer [0]
> Arkiv

Siste fagartikler

Det er utvikla gode maskiner som kan halda ope jord langs trerekkjene og mellom trea i rekkjene. Røynsler viser at dette kan vera positivt for jordkulturen og frigjevinga av nitrogen. Utstyret er u...

> Les mer

Det andre av dei årlege kontaktmøta i regi av Norsk Landbruksrådgiving og Debio vart halde i Trondheim 30. oktober. Møtet samla tilsette i faglaga, hos Fylkesmannen, Tine, Nortura, Felleskjøpet, Bi...

> Les mer

Det første av dei årlege kontaktmøta i regi av Norsk Landbruksrådgiving og Debio vart halde i Drammen 22. oktober. Møtet samla tilsette i faglaga, hos Fylkesmannen, Matmerk, Tine, Debio og rådgivar...

> Les mer
>Vis oversikt

Siste nyheter andre

Geitemjølka er blitt mildare i smaken og kan no brukast til det meste. Prosjektet «Friskare Geiter», har auka kvaliteten på mjølka.

> Les mer