Introduksjonsbilde

Fagbladet Økologisk Landbruk er eigd av einingar med økologisk rådgivingstilbod i Norsk Landbruksrådgiving. Rådgivarar over heile landet skriv artiklar. I tillegg publiserar forskarar ved Bioforsk Økologisk, Universitetet for miljø- og biovitenskap m.fl. artiklar.

Bladet kjem ut med fire nummer i året.

Eit abonnement på Fagbladet Økologisk Landbruk kostar 390 kr/år. Du kan abonnere direkte gjennom redaksjonen eller gjennom ein medeigande rådgivingseining. Som medlem i Norsk Landbruksrådgiving eller i Oikos økologisk Norge får du rimligere abonnement, 290 kr/år. Studenter får også rabatt.

Dersom du er interessert i eit prøvenummer eller eit abonnement, ta kontakt med redaktøren eller din nærmaste medeigande rådgivingseining. Henvendelser til redaktør Hege Sundet gjør du på e-post: hege.sundet@lr.no eller ved å ringe 952 08 633.

 

Siste nytt

Få kontroll på kveka

Økologisk Landbruk nummer 2 er snart på vei.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Mangfold for mangfoldsbonden

For lokal omsetting av grønnsaker er mangfold av arter og sorter interessant. Men, åpenpollinerte sorter forfaller og forsvinner fra markedet, og det kommer sjelden nye. Dette skjer uten særlig ettertanke eller diskusjon blant bønder og rådgivere.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Tips for småskala kyllingstell

Du må tilby kyllingene en lun plass og riktig kost for å gi dem en god start.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Tid for å bygge humlebol og insektshotell

I urbane områder med tettbebyggelse er det ofte sterk mangel på egnede plasser hvor humlene kan etablere sine bol. Humlene er avhengig av gamle musebol og lignende. Skal vi lykkes med å hjelpe humlene med bolplasser, må vi kopiere et musebol så godt som det lar seg gjøre.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Humus kan redde klima

Drivhuseffekten skyldes for mye karbon i lufta. På samme tid øker utfordringen med dårligere matjord grunnet tæring på karbonlageret.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Plantevern tillatt i økologisk landbruk

Godkjenning av naturlig plantevernmidler for økologisk drift er underlagt norsk og internasjonalt regelverk. Krav om redusert kjemikaliebruk generelt i landbruket aktualiserer utvikling av flere slike midler.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Håndbok i å starte andelslandbruk

Utviklingen av nye andelslandbruk i Norge går raskt. Mange bønder og forbrukere ønsker å samarbeide for å finne løsninger som gagner dem begge.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Ny praksis for sunn jord

Hvordan få tilbake den fruktbare matjorda?

> Les mer   > Kommentarer [0]
> Arkiv

Siste fagartikler

Det er utvikla gode maskiner som kan halda ope jord langs trerekkjene og mellom trea i rekkjene. Røynsler viser at dette kan vera positivt for jordkulturen og frigjevinga av nitrogen. Utstyret er u...

> Les mer

Det andre av dei årlege kontaktmøta i regi av Norsk Landbruksrådgiving og Debio vart halde i Trondheim 30. oktober. Møtet samla tilsette i faglaga, hos Fylkesmannen, Tine, Nortura, Felleskjøpet, Bi...

> Les mer

Det første av dei årlege kontaktmøta i regi av Norsk Landbruksrådgiving og Debio vart halde i Drammen 22. oktober. Møtet samla tilsette i faglaga, hos Fylkesmannen, Matmerk, Tine, Debio og rådgivar...

> Les mer
>Vis oversikt

Siste nyheter andre

Søndag 30. August skal Fadderprosjektet til Landbruksavdelinga ved Fylkesmannen i Hordaland arrangera markdag med tema "Utmark som ressurs - Skjøtsel og økonomi" på Varegga grunneigarlag sine beite...

> Les mer

Norsk Frøavlerlag støtter prosjektet "Frøavlitago" og en del av prosjektet har kunnskapsoveføring som tema, mandag 27.juli var denne delen i gang med en markvandring hvor utfordringen var når og hv...

> Les mer

Kulturlandskapsmeldingene til Hedmark Landbruksrådgiving skal ha fokus på andre tema enn agronomi og dyrkingsråd. I år tar vi for oss viktigheten av dyrket mark for å få utsikt, og vi viser fram ...

> Les mer