Introduksjonsbilde

Fagbladet Økologisk Landbruk er eigd av einingar med økologisk rådgivingstilbod i Norsk Landbruksrådgiving. Rådgivarar over heile landet skriv artiklar. I tillegg publiserar forskarar og rådgivarar Norsøk, Nibio og Universitetet for miljø- og biovitenskap m.fl. artiklar.

Bladet kjem ut med fire nummer i året.

Eit abonnement på Fagbladet Økologisk Landbruk kostar 430 kr/år. Du kan abonnere direkte gjennom redaksjonen eller gjennom ein medeigande rådgivingseining. Som medlem i Norsk Landbruksrådgiving eller i Oikos økologisk Norge får du rimligere abonnement, 330 kr/år. Studenter får også rabatt.

Dersom du er interessert i eit prøvenummer eller eit abonnement, ta kontakt med redaktøren eller din nærmaste medeigande rådgivingseining. Henvendelser til redaktør Hege Sundet gjør du på e-post: hege.sundet@nlr.no eller ved å ringe 952 08 633.

 

Siste nytt

Stilling ledig som layoutansvarlig i Økologisk Landbruk

Da vår layoutansvarlige slutter 1. juli 2016, er vi på utkikk etter en ny medarbeider. Økologisk Landbruk kommer ut med fire utgaver i året, og arbeidet er konsentrert til ca. 50 timer for hver utgivelse. Layoutansvarlig samarbeider tett med redaktøren.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Kort resymé fra årsmøte

I år var årsmøtet i Økologisk landbruk plassert på Århus gård i Skien. Nå er protokollen signert og tilgjengelig.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Økologisk Landbruk gratulerer årets meitemarker 2016

Marie Backman Fosshagen og Eivind Bakk ble i dag hedret for sitt årelange arbeid for meitemarkens fremme, med hedersprisen Årets Meitemark 2015.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Årsmøte i Skien 7. april kl 12

Det blir årsmøte 7. april kl 12 på Århus gård i Skien.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Gratulerer med Hjernekraftprisen, Theo Ruissen

Fagbladet Økologisk Landbruk gratulerer Theo Ruissen med Hjernekraftprisen fra Forskerforbundet for 2015. Ruissen,som er forsker ved NIBIO, fikk prisen for artikkelen "Plantenes giftemål", som handler om plantenes samspill med mykorrhizasopper, og valg av partnere.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Kurs i planteforedling innen grønnsaker

Bli med videre for å legge grunnlaget for framtidig sortsutvikling innen økologiske grønnsaker. 5. og 6. februar arrangeres kurs i planteforedling innen grønnsaker på Fokhol gård i Stange, for dere som har meldt interesse for å arbeide aktivt med utviklingen av grønnsaksmangfold i Norge.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Nye artikler om ugras i arkivet

Nå kan du finne de siste artiklene våre om kontroll av ugras i artikkelarkivet.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Gårdsbasert frødyrking

Seminaret Gårdsbasert frødyrking og sortsutvikling i Norge samlet i helga folk fra hele landet, for å starte arbeide med å bygge kunnskap, nettverk og komme i gang med praktisk frødyrking.

> Les mer   > Kommentarer [0]
> Arkiv

Siste fagartikler

Mens kraftfôrforbruket i Norge har økt kraftig de siste årene viser stadig flere studier at kvaliteten på både melk og kjøtt er bedre ernæringsmessig med en størst mulig andel gras i fôrrasjonen. D...

> Les mer

Det er utvikla gode maskiner som kan halda ope jord langs trerekkjene og mellom trea i rekkjene. Røynsler viser at dette kan vera positivt for jordkulturen og frigjevinga av nitrogen. Utstyret er u...

> Les mer

Det andre av dei årlege kontaktmøta i regi av Norsk Landbruksrådgiving og Debio vart halde i Trondheim 30. oktober. Møtet samla tilsette i faglaga, hos Fylkesmannen, Tine, Nortura, Felleskjøpet, Bi...

> Les mer
>Vis oversikt

Siste nyheter andre

Om lag 60 interesserte kom til plantevernmarkdagen vår hos Paul Christen Eikeberg. I tillegg til innlegg fra flere av rådgiverne i NLR Viken snakket Anne G. Kraggerud fra Felleskjøpet om nytt innen...

> Les mer

Du må selv sjekke at spøyta fungerer som den skal før du tar den i bruk. Men hvert 5. år må den funkjsonstestes av godskjente testere. Her finner du kontaktinformasjon og priser.

> Les mer