Introduksjonsbilde

Fagbladet Økologisk Landbruk er eigd av einingar med økologisk rådgivingstilbod i Norsk Landbruksrådgiving. Rådgivarar over heile landet skriv artiklar. I tillegg publiserar forskarar ved Bioforsk Økologisk, Universitetet for miljø- og biovitenskap m.fl. artiklar.

Bladet kjem ut med fire nummer i året.

Eit abonnement på Fagbladet Økologisk Landbruk kostar 390 kr/år. Du kan abonnere direkte gjennom redaksjonen eller gjennom ein medeigande rådgivingseining. Som medlem i Norsk Landbruksrådgiving eller i Oikos økologisk Norge får du rimligere abonnement, 290 kr/år. Studenter får også rabatt.

Dersom du er interessert i eit prøvenummer eller eit abonnement, ta kontakt med redaktøren eller din nærmaste medeigande rådgivingseining. Henvendelser til redaktør Hege Sundet gjør du på e-post: hege.sundet@lr.no eller ved å ringe 952 08 633.

 

Siste nytt

Årsmøte og seminar om jord og andelslandbruk 12. og 13. mars

Hold av dagene 12. og 13. mars. Da blir det årsmøte i fagbladet Økologisk Landbruk i Brummendal. Etter årsmøte blir det inspirasjonsseminar med tema Jord og andelslandbruk som vi arrangerer sammen med Oikos Økologisk Norge.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Andelslandbruket viser vei

Stadig flere forbrukere ønsker lokalprodusert, fersk og ren mat, noe andelslandbruket imøtekommer.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Kan du dokumentere beitinga?

Fra i sommer skal alle kyr i Norge sikres minimum åtte uker sommerbeite. I økologiregelverket er hovedprinsippet at alle dyr skal ha tilgang på lufting, fortrinnsvis beite. For å få beitetilskudd er kravet 16 uker i sone 1-4 og 12 uker i sone 5-7. For beiting i utmark er minstekravet for å få beitetilskudd 8 uker.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Beite er tema i blad nr 2

I tillegg til et knippe artikler om beite kan du blant annet lese gårdsreportasjer fra korngård i Hedmark, andelslandbruk i Trøndelag og livsstilsbruk i Rogaland. Bioforsk Økologisk har skrevet en fordypningsartikkel om innholdet i kraftfôr.

> Les mer   > Kommentarer [0]

F1-Hybrider – en velsignelse eller forbannelse?

Mye tyder på at den ensidige satsingen på F1-hybrider har gått for langt. Riktignok har hybridfrø noen åpenbare fordeler, men hvis vi løfter blikket litt er bildet langt fra entydig.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Utprøving av biologiske ensileringsmidler

Bruk av rett type ensileringsmiddel i rett mengde gir en ekstra forsikring mot dårlig fòrkvalitet. Ensileringsmiddel er likevel bare en av mange faktorer som har betydning.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Bytt til øko!

Den nye regjeringa er stille om økologisk landbruk. Det må ikke vi være. Her er en liten film til inspirasjon.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Sinker utan sink

Tungmetallet sink (Zn) er naudsynt for plantar, dyr og menneske, fordi sink stimulerer hormon og enzym som styrer ulike livsfunksjonar. Som regel er det nok sink i jorda, men sink kan vera i ei vanskeleg tilgjengeleg form. Høg pH (6,5) reduserer opptak av sink.

> Les mer   > Kommentarer [0]
> Arkiv

Siste fagartikler

Det er utvikla gode maskiner som kan halda ope jord langs trerekkjene og mellom trea i rekkjene. Røynsler viser at dette kan vera positivt for jordkulturen og frigjevinga av nitrogen. Utstyret er u...

> Les mer

Det andre av dei årlege kontaktmøta i regi av Norsk Landbruksrådgiving og Debio vart halde i Trondheim 30. oktober. Møtet samla tilsette i faglaga, hos Fylkesmannen, Tine, Nortura, Felleskjøpet, Bi...

> Les mer

Det første av dei årlege kontaktmøta i regi av Norsk Landbruksrådgiving og Debio vart halde i Drammen 22. oktober. Møtet samla tilsette i faglaga, hos Fylkesmannen, Matmerk, Tine, Debio og rådgivar...

> Les mer
>Vis oversikt

Siste nyheter andre

Kurset eit 32-timars teorikurs retta mot alle som skal køyre gravemaskin eller andre masseflyttingsmaskinar. Kurset er eit teoretisk minstekrav for å få maskinførarbevis. Eit bestått maskinførarkur...

> Les mer

Kurset eit 32-timars teorikurs retta mot alle som skal køyre gravemaskin eller andre masseflyttingsmaskinar. Kurset er eit teoretisk minstekrav for å få maskinførarbevis. Eit bestått maskinførarkur...

> Les mer

Vi har satt opp et ekstra plantevernkurs på Brandsvoll, Finsland mandag den 9. mars kl 9-16. Eksamen for deg som fornyer kl. 16-17. Hvis du tar kurset for første gang må du ta praksisdagen i tille...

> Les mer