Nofence har gjort det mulig å fjerne permanente gjerder med sauenetting og strømtråd mot åkeren. Nå er det sømløs overgang mellom jordekant og beite, og dette gjør at særlig flerårig rotugras ikke får etablert og spredd seg fra gjerdesona på samme måte som tidligere. Det blir også mye lettere å komme til med beitepusser i kantsonene om nødvendig.

Første år uten kyr i kornåkeren

Etter litt leveringstrøbbel for Nofence i årets sesong kom Atle i gang med Nofence-klaver på 45 Charolais ammekyr i juli 2020. Permanentgjerder og strømgjerder ble fjerna i løpet av sommeren og for første gang på 30 år med ammeku har han ikke hatt ei eneste ku i kornåkeren!

Atles erfaring er at kyrne har mye mer respekt for Nofence-grensa enn for et fysisk gjerde, om det er sauenetting eller strømtråd. Siden han kom såpass sent i gang med beitesesongen, og har mange høstkalvere, var det kun tre kalver som gikk med flokken. De fikk også Nofence-klave. Det er viktig å følge ekstra nøye med på kalver med klave i beitesesongen. De vokser raskt, og det kan være behov for å justere klavene.

Beiting på kornareal

Etter treskinga i høst fikk dyra også tilgang til mye stubbåker, og da fikk Atle prøvd hvordan det fungerte opp mot større og mer trafikkerte veier. Han satt Nofence-grensa ca. 30 meter fra veien, og det fungerte helt fint. Det var kanskje heller bilistene som sperra øya litt ekstra opp, siden det var en bøling med kyr uten gjerde, bokstavelig talt rett ved veikanten.

Forbedringspotensial

Det er veldig lite å utsette på Nofence etter Atles mening. Det største minuset var kanskje at 6-8 klaver falt av i løpet av sesongen. Disse løsna i festet på halsbåndet, særlig når dyra klødde seg mot trær. Det bør gjøres en justering av festemekanismen til neste sesong. En tjukk kvalitetsstrips eller en karabinkrok kan nok løse mye.

Er det mobildekning er det enkelt å finne igjen mista klaver. Du finner posisjonen i appen, og når du er nær, og med blåtann mellom telefon og klave, kan du få klaven til å spille en melodi. Atle har funnet igjen alle sine klaver i år, men det er jo litt mer styr å få på igjen klaver på dyr på beite enn i fanghekk i fjøset.

Ei ku fikk litt gnagsår av klaven, men det kom helt på slutten av sesongen da de gikk mye i stubbåkeren.

Holdbarhet vil være avgjørende

Det mest spennende er hvilken levetid klavene har. Siden det er såpass nytt er det vanskelig å forutse, og de blir utsatt for svært hardhendt brukt. Batterikapasiteten var det litt skriverier om etter den første sesongen på storfe i 2019, men der er klavene fra 2020 i en helt annen liga. Da Atle sanka inn dyra i slutten av oktober lå batterikapasiteten på alle klavene på mellom 75 og 100 prosent.

Triveligere å tenke på beitesesongen

Atle er en travel mann som i tillegg til å være gårdbruker driver stort med flishugging og bioenergi. Han er svært opptatt av å nytte de ressursene som blir tilgjengelig når man rydder et kulturbeite. God beiting og skjøtsel holder beite åpent og gir god mulighet for god tilvekst på dyra.

Han har hatt en aktiv kårkall som har tatt ansvar for mye gjerde- og beiteettersyn. Når kårkallen ikke kunne drive like aktivt lenger, forsto Atle hvor mye arbeid som ble lagt ned for å holde gjerder på 700 dekar kultur- og innmarksbeite i orden, i tillegg til å holde oversikt over hvordan dyra hadde det.

Der har Nofence kommet inn som et svært godt hjelpemiddel. Det er slutt på å lete etter dyr på et stort beiteområde for tilsyn, og tilsynet går mye kjappere. Siden det nå ikke brukes tid på å gå over gjerder, kan mer tid brukes på tilsyn med dyra. Når det heller ikke er noen gjerder som hindrer ferdsel med firhjulingen, er det lettere å ferdes på og mellom beiteområdene. Så etter å ha tatt i bruk Nofence synes Atle at det er mye triveligere å tenke framover mot neste beitesesong.

20201019 134501
Etter tresking fikk dyra også tilgang til stubbåkeren. Atle Næss satte Nofence-grensa ca. 30 meter fra veien, og det fungerte helt fint. (Foto: Elin Halvorsen Sikkeland)