For veksthus er den største konsekvensen av det nye regelverket at det ikke lenger er lov å dyrke veksthusgrønnsaker i avgrenset vekstmedium. Tomat, agurk og salat, som høstes før salg, må fremover dyrkes i jord med kontakt til underjorden. Altså i bed som ikke er begrenset av plast, betong eller liknende, ned mot grunnen under veksthuset.

For de fleste veksthusprodusenter av økologiske grønnsaker betyr dette en drastisk endring i dyrkningsform fra dyrkning i sekker.

I Sverige, Danmark og Finland får man en overgangsperiode til omlegning på 10 år. Norsk Landbruksrådgiving har, sammen med mange andre aktører innen landbruket, jobbet for å få samme ordning i Norge.

I nyeste høringsrunde (6. januar 2022) informerer Mattilsynet om at «norske økologiske virksomheter og arealer som var godkjent per 28.06.2018 sannsynligvis vil få mulighet til en overgangsperiode frem til 31.12.2031».

Dersom dette blir vedtatt, betyr det at man, på et veksthusareal som har vært sertifisert økologisk hos Debio siden 28.06.2018, vil kunne dyrke i begrenset vekstmedium frem til 2031.

Er arealet sertifisert økologisk etter 28.06.2018 må man legge om til dyrkning i bakken så snart den nye økologiforskriften trer i kraft i Norge.

Krav om dyrking i bakken gjelder ikke for blomster og krydderurter som selges sammen med potten til sluttforbruker eller småplanter til utplantning.

Norsk Landbruksrådgiving Viken har jobbet, og jobber fremover, med oppbygging av kompetanse på økologisk veksthusproduksjon av tomat og agurk i bakken.

Ta kontakt med rådgiver Astrid S. Andersen for økologisk rådgiving innen veksthusproduksjon.