Støtten kan søkes her: Støtte for ekstraordinære utgifter til elektrisk kraft for jordbruks- og veksthusnæringen

Her finnes veiledning og link til registreringsskjema.

"For å motta støtte, må du registrere målepunkt-ID(ene) som knytter seg til din jordbruksproduksjon og/eller veksthusproduksjon, og som du ønsker å få støtte for. Du skal også oppgi hvilke måneder du har forbruk på de oppgitte målepunktene."

Hvem kan registrere?

"Ordningen er aktuell for foretak som er registrert i Enhetsregisteret, og som oppfyller vilkårene for å motta produksjonstilskudd og/eller avløsertilskudd. Ordningen gjelder også foretak med produksjon av følgende kulturer i veksthus som skal omsettes i markedet: grønnsaker, frukt, bær, krydderurter og medisinske urter, blomster og prydplanter, planteskolevekster medregnet skogplanter, eller ungplanter av blomster, prydplanter, frukt, bær og grønnsaker for utplanting på friland og for salg."

NGF følger saken tett

Norsk Gartnerforbund følger denne saken tett og løpende dialog med Landbruksdirektoratet. Ta kontakt med NGF om det er spørsmål eller utfordringer i forbindelse med strømstøtten.


Siste frist for registrering er 15. mai 2022