Vekstsesongen i Norge er kort, og gode småplanter er vesentlig for at kulturen skal få en god start. Viktigst i planteoppalet er lys og temperatur. Temperaturen har vi god kontroll på. Vi føler temperatur omtrent på samme måte som kulturplantene; 18-20 °C er ofte bra for både planter og mennesker. Slik er det ikke med lys. Plantene oppfatter lys helt annerledes enn hva vi gjør med våre øyne.

Fordi elektrisk lys koster mye både i anskaffelse og bruk, har vi en tendens til å spare − og noen ganger sparer vi oss til fant. Vi kan se godt og lese avisa under en ny LED-lampe med et strømforbruk på 9 W, som lyser opp 2 m². Hadde vi dyrket planter under samme LED-lys burde vi hatt 11 leselamper på samme areal for å få tilnærmet optimal plantevekst.

Gammeldagse glødelamper er overhodet ikke egnet til planteoppal da de både gir for mye varme og for mye mørkerødt lys, noe som fører til strekningsvekst. Det er viktig å unngå unødvendig strekk under oppalet. Her byr ny LED-teknologi på nye muligheter.

Oppal red
Det er viktig å unngå unødvendig strekk under oppal av utplantingsplanter. LED-teknologi byr på nye muligheter. (Foto: Anders Sand)

Mikromol som mål på effektivitet

Når du skal kjøpe lamper for oppal, bør du sjekke hvor mange mikromol lampene gir ved hvor mange Watt. Mikromol er et mål på hvor mye fotosyntese lyset kan gi. Lux er et mål på hvordan lyset virker på menneskets øyne, og er lite egnet i denne sammenheng. Jo flere mikromol jo mer vekst! Ulike lamper har ulik effektivitet. Med det mener vi hvor mange mikromol du får ut av 1 W strøm.

Det er strømmen du betaler for og mikromol som gir vekst! Mikromol kan måles (μmol s-1 cm-2) med spesielle instrumenter. Norsk Landbruksrådgiving Viken har slikt utstyr. Det har også de tre norske bedriftene som produserer lysarmaturer for planteproduksjon.

Gamle lysstoffrør og gamle høytrykks natrium-lamper (HPS) kan ha en effektivitet ned mot 1 i de verste tilfellene. Nye 650 W armaturer kan yte 1,85 mikromol/W, og de aller siste LED-armaturene sies å kunne levere 3 mikromol/W.

LED-lyset er kaldt lys, med lite infrarøde (IR) varmestråler. Det positive med det er at en LED-armatur kan henges nær plantene, men lyset hever ikke bladtemperaturen på samme måte som en HPS-lampe.

Lyssum per døgn

Men plantene vokser ikke av mye lys i et enkelt sekund. Lyssummen eller daglig lysintegral (DLI) gir en bedre beskjed om hvor mye lys plantene mottar. Hvis vi summerer alle mikromol fra hvert sekund gjennom døgnet, og flytter kommaet noen plasser ender vi med en enhet som vi kaller mol/døgn og m². Vi vet etter hvert ganske mye om hva som er ønskelig lysmengde (DLI) for at kulturplantene skal vokse godt.

Tomat og agurk i veksthus kan godt utnytte 25, 30 og kanskje 40 mol. For å gi en idé om denne størrelsen, kan jeg nevne at på en god dag i juni kan sola gi 45 mol/døgn og m² når vi måler ute.

Leselampen vi nevnte innledningsvis gir 0,9 mol hvis den lyser i 20 timer per døgn. Da forstår vi at den monner lite hvis vi ønsker å lage gode planter.

LED og smaskala oppal
LED-lys til småskala oppal. (Foto: Anders Sand)

Mye lys tidlig

For å lage gode planter raskt er den første fasen særdeles viktig. Alt vi kan gjøre for å øke bladarealet straks etter spiring vil vi få igjen med renters rente. Jo større bladareal, desto mer lys klarer planta å «fange», og desto raskere vekst får vi. Mest vekst får vi med mange timer moderat lys heller enn få timer med mye lys. De fleste planter tåler 20 timer lys i døgnet. I et lukket rom, uten sollys, bør vi tilføre minst 10 mol/døgn og m².

Har du et dyrkingsareal på 100 m² og du velger en LED-armatur på 400 W, og med virkningsgrad 3, trengs 12 armaturer som må lyse 20 timer per døgn, for å gjøre jobben. Med gamle 400 W HPS-lamper og virkningsgrad 1,4, måtte du hatt 25 armaturer for å oppnå samme vekst.

Komplisert? Det er ikke sikkert at du må ha detaljkunnskap om disse størrelsene, men de som selger deg lysarmaturer bør kunne leksa si. Hvis ikke de kan beregne dette for deg, bør du finne en annen leverandør.

Forsok med LED pa Gjennestad Gartnerskole Kopi red
Forsøk med LED-lys på Gjennestad Gartnerskole. (Foto: Anders Sand)

Lyskvalitet

Når du har bestemt deg for lysmengden, bør du velge en lyskvalitet (spektralfordeling) som er best for plantene dine. Vanlige vekstlysarmaturer med HPS-lamper gir bemerkelsesverdig god vekst selv om de gir mye i det røde spekteret og lite blått. Disse lampene krever god avstand (1,5-2 m) mellom planter og lampe. I et mindre vekstrom kan det være aktuelt å velg LED. Dessverre har det vist seg at ulike planteslag reagerer ulikt på spektralfordelingen i nye LED-armaturer.

Derfor er min anbefaling nå:

Velg en armatur som:

  • gir tilnærmet hvitt lys
  • gir minst 5 prosent blått lys
  • har 70 - 80 prosent i det røde området
  • har et forhold mellom rødt og mørkerødt lys på omkring 5

Dette er opplysninger som leverandøren bør gi deg.

Bildet til høyre viser LED med hvitt lys.
(Foto: Anders Sand)

LED med hvitt lys Kopi

Kjøling og levetid

Du bør velge en armatur med god kjøling. Hvis selve lyskilden i en LED-armatur blir for varm, vil nemlig virkningsgraden avta raskt, og levetiden blir kort.

Du bør også sjekke hva slags garantier som gjelder. Lyskilden bør holde minst 50.000 timer med mindre enn 10 prosent nedgang i lysstyrken. En ting er selve lyskilden (diodene), men like viktig er det at de elektriske driverne og øvrige komponenter holder.

Aktuelle leverandører av lysarmaturer:

Ta gjerne kontakt med energirådgiverne i Norsk Gartnerforbund, eller veksthusrådgiverne i Norsk Landbruksrådgiving Viken hvis du ønsker hjelp til å vurdere din løsning.


Anders Sand er energirådgiver i Norsk Gartnerforbund. Han har vært lærer på Gjennestad Gartnerskole, drevet eget gartneri og vært tilknyttet rådgivingstjenesten i Vestfold (GA-FA og Norsk Landbruksrådgiving) i 25 år.

E-post: ngf@anders.no


Denne fagartikkelen er hentet fra fagbladet Økologisk Landbruk nr. 3-2020.

Anders sand