Lokale

Godt gjenlegg gir lite ugras

23.04.2019

Jord i god hevd, god pløying, moderat gjødsling og bruk av dekkvekst er et godt grunnlag for et vellykka gjenlegg.

Les mer ›

Hvordan unngå SPORER i grovfôret

25.07.2018

På stående gras finner vi sporedannende bakterier helt nederst på stengelen. Hvordan vi høster og håndterer graset har alt å si for sporenes videre eksisens.

Les mer ›

Bytt stål mot røtter

11.05.2018

Maskinselgerne har et bredt spekter av jordarbeiding- og jordløsningsutstyr. Stadig flere oppdager konkurrentene til nettopp dette utstyret - hos frøforhandlerne.

Les mer ›

REKO-ring er genialt

11.04.2018 (Oppdatert: 18.04.2018)

Nå kommer REKO-ringene. Dette gir nye muligheter for å selge varer lokalt. Det var avtalt REKO-treff i Ålesund en torsdag kveld i februar. Vi lurte på hva de tenkte om forhåndsavtalt direktesalg

Les mer ›

Dyrk frø

07.03.2018

Å dyrke frø gir glede og større innsikt i plantene vi dyrker. Du kan få frem varianter som er bedre tilpasset ditt område og med egenskaper du setter pris på.

Les mer ›

La oss legge et Columbi-egg

29.01.2018 (Oppdatert: 03.04.2018)

Landbruket er en viktig del av karbonkretsløpet. Omtrent halvparten av fotosyntesen på landjorda foregår på åker og eng. Jord er også det nest største reservoaret av karbon etter havet.

Les mer ›

Høne til folket

26.01.2018 (Oppdatert: 29.01.2018)

Erik Sørli er en beskjeden type, men hønene hans har du kanskje sett på TV. Forbrukerinspektørene på NRK startet en bransjedugnad for å redde utrangerte verpehøns fra å bli ingredienser i betong.

Les mer ›

Gris og høns som del av gardsmangfaldet

26.01.2018

På Skjerabakken har dei stor interesse for gamle husdyrrasar og god jordvelferd. Omsetning av eigenprodusert kjøt har ein sentral plass i den allsidige drifta.

Les mer ›

Den fantastiske hjulhakka

26.01.2017

Start før du ser ugraset, og hakk over ukentlig. Da kan du holde ti dekar ugrasfritt med den enkle og fantastiske hjulhakka.

Les mer ›

Mer jordkarbon med planter, jorddekke og beiting

30.01.2018 (Oppdatert: 23.04.2018)

Drivhuseffekten skyldes for mye karbon i lufta. På samme tid øker utfordringene med dårligere matjord grunnet tæring på jordkarbonet.

Les mer ›

Nitrogen - det tveegga sverdet

23.04.2018 (Oppdatert: 23.04.2018)

Her beskriver Dr Christine Jones hvorfor nitrogengjødsel og jordarbeiding kan skade livet rundt planterøttene.

Les mer ›

Colin Seis beiter målretta og dyrker i engåker

23.04.2018 (Oppdatert: 30.07.2018)

På åttitallet strevde den australske bonden Colin Seis med utpint jord og nedadgående avlinger.

Les mer ›

F1-Hybrider – en velsignelse eller forbannelse?

30.04.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Mye tyder på at den ensidige satsingen på F1-hybrider har gått for langt. Riktignok har hybridfrø noen åpenbare fordeler, men hvis vi løfter blikket litt er bildet langt fra entydig.

Les mer ›

Ingen god jordstruktur uten tilstrekkelig tilbakeføring av organisk materiale og stimulering av et mangfoldig og rikt jordliv

02.05.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Jordkvalitet bestemmes av biologiske, fysiske og kjemiske forhold i matjorda.

Les mer ›

God silo kan dekke vitamin E behovet

02.05.2013 (Oppdatert: 03.04.2018)

Vitamin E er en viktig antioksidant som bidrar i cellenes beskyttelse mot skadelig oksidering.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.