Økologisk grovfôr: Bestill såvare i tide

09.12.2020 (Oppdatert: 11.12.2020) Ragnhild Renna

Vi har vinter og dvaletid, men nå er det tid for å planlegge og forberede neste vekstsesong. Kanskje har du planer om nytt gjenlegg? Plutselig er våren tilbake, og i tillegg ser anna eng litt tynn og glissen ut, og du står der uten såfrø.

Grasmark som trenger påfyll av frø etter vinteren. Vassarve spirer og vil snart ta over plassen. (Foto: Ragnhild Renna))

Tenk over nå hvor du gjerne skulle ha sådd inn litt ekstra kulturfrø for å øke avlingspotensialet eller hindre ugras å overta plassen. Forhandlerne ønsker tidlig bestilling av driftsmidler, og såvare er smart å ha på plass når våren kommer. Ved begrensa tilgang av såvare, så er det best å være tidlig ute for å få det du ønsker.  

Reparasjonssåing i eksisterende eng 

Gjennom sesongen observerer du hvordan enga ser ut og vurderer dekningsgraden. Dersom det er aktuelt å reparere enga med overflatesåing av frø tidlig på våren, bør du benytte deg av jordfuktigheten til spiring og etablering. Ser enga tynn ut på høsten, trenger den nok ekstra påfyll til våren. 

Det er mange faktorer som bestemmer om ei repareringssåing blir vellykka:

  • hvor mye fri jord det er å så i 
  • jordtype og jordfuktighet 
  • hvor mye eksisterende rotmasse det er, som kan hindre oppspiring av nye frø 
  • hvor mye konkurranse det er med kulturvekster og ugras på feltet 

Større frø som kløver, raigras og hundegras har bedre sjanse til å spire dersom spireforholda er krevende, mens små frø som timotei, må ha mer optimale forhold og enda bedre jordkontakt. Sikre gjerne spireforhold med tromling etter såing og gjerne utkjøring av blautgjødsel på enga. Har du såmaskin med radsåing gir kryssåing med 45 graders vinkel på opprinnelige sårader best dekning av jordoveflata.  

Økologisk såvare 

Du skal bruke økologisk godkjent såvare. Dersom denne ikke tilsvarer de krav du stiller når det gjelder sorter og sammensetning til ditt formål, kan du søke om tillatelse til å bruke konvensjonell såvare. Du må begrunne ditt ønske i søknaden. Hardførhet og egnethet i ditt klima, kan være slike grunner. 

Se Økofrø (okofro.no)

Kontakt din NLR-rådgiver om du ønsker å rådføre deg om såvare! Her finner du oss!

Såvareleverandører

Felleskjøpet Agri (felleskjopet.no) 

Strand Unikorn (norgesfor.no) 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.