Nå tar det av i REKO-ringene

02.01.2020 (Oppdatert: 02.01.2020) Maud Grøtta, Selma Cowan

I Møre og Romsdal er det nå fire REKO-ringer: Ålesund, Molde, Kristiansund og Surnadal/Rindal. Utviklingen går raskt. Flere kunder oppdager REKO-ringene og bruker denne muligheten til å få tak i lokale matvarer.

Robert Rødal fra Jensbøen Gardsmat i Fræna synes REKO-ringen er helt genialt! Han liker at han vet akkurat hvor mye han skal ta med seg, og kan ha alt ferdig pakket til kundene. (Foto: Selma Cowan)

Vi besøkte REKO-ringenes utlevering av varer i Molde og Kristiansund, 7. november. I Molde hadde 12 produsenter lagt inn en annonse, og det var en masse aktivitet på utleveringsstedet. Biler sto parkert ved siden av hverandre, og produsentene hadde hengt opp lys og plassert skilter slik at kundene kunne finne frem til de bedriftene som de hadde bestilt fra. Det var honning, bakevarer, frossent ferskkjøtt, pinnekjøtt, sopp, vårruller, hjortekjøtt, fiskekaker, tang, marmelade, ost, saueskinn og ull til henting.

Hva er en REKO-ring?
En REKO-ring er et nettverk for direkte salg av mat uten mellomledd. Dette er primærprodusentenes arena, men også en salgskanal for mathåndverkere.

Kommunikasjon mellom selger og kjøper foregår på REKO-ringens Facebook-gruppe. For hver utleveringsdato legger produsentene ut annonse for det de har å selge. Kundene bestiller ved å legge til en kommentar. Varene pakkes til hver kunde på forhånd og selve salget blir gjort unna på kort tid, gjerne i løpet av en halv time.

Lav terskel
Ved å bruke en REKO-ring kan bonden tilby varer når hun har det. For noen vil det være aktuelt å delta i REKO-ringen hver gang, mens andre har noe å selge bare i deler av året.

Flere av produsentene vi snakket med la vekt på at dette er en lite ressurskrevende måte å selge på siden man bare tar med de varene som er bestilt, i tillegg til at man oppholder seg kort tid på utleveringsstedet.

Må ha alt i orden
Produsentene må sørge for å ha alt i orden, slik som godkjent betalingssystem, regnskap og nødvendige godkjenninger. Alle som skal selge gjennom REKO-ringen må registrere dette hos Mattilsynet.

Krever frivillig innsats
Modellen er bygd på at det skal være gratis for å delta. Administrasjonen består av en blanding av produsenter og kunder som legger inn en del dugnadsarbeid for å få alt på plass: leveransetidspunkter, godkjenning av gruppemedlemmer, godkjenning av annonser, oppdatering av gruppeinformasjon og så videre. Produsentene har selv ansvar for innhold og utforming av sine annonser. Det kan likevel være aktuelt for administrator å gi tilbakemeldinger på annonsene for å få med nødvendig informasjon i en hensiktsmessig rekkefølge.

REKO-ringer i Møre og Romsdal
REKO-ringen Ålesund startet i november 2017 som den aller første i landet. Petter Velle, som var med fra starten, kan fortelle at han på de første utleveringene hadde en håndfull kunder, mens det nå er en lang kø. Det er råvaretilgangen som nå er utfordringen og han må stå over utleveringer fordi han ikke har igjen kjøtt å selge.

I Molde og Kristiansund ble det opprettet Facebook-grupper i starten av 2018. Det kom medlemmer inn på gruppene, men det var en utfordring å få noen lokalt til å administrere. I Kristiansund var det organisert noen få utleveringer i 2018, men først etter at Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukerlag arrangerte et møte denne høsten kom det i gang et regelmessig salg.

REKO-ringen Molde hadde sin første utlevering i mai 2019 med fire produsenter og like mange kunder. Her var det to produsenter, Stein Brubæk og Marie Teigland, som tok tak og fikk startet organiseringen. Salget økte sakte, men sikkert, helt til det tok fullstendig av i september etter at det kom reportasjer om REKO både i lokalavisa og i nasjonale aviser samtidig.

Rask vekst

Den raskeste utviklingen har REKO-ringen Surnadal og Rindal hatt. De startet opp i september 2019 og hadde stor aktivitet fra første utlevering. Her var det gjort et godt forarbeid. Det lokale Bonde- og Småbrukerlaget arrangerte et møte sammen med det lokale matnettverket «Den gode maten». De valgte ei arbeidsgruppe, og de fikk bevilget penger fra kommunens næringsfond slik at de kunne bruke en ansatt til å arbeide med organisering og markedsføring før første salgsdag. De har et godt samarbeid med Alti Surnadal som har hjulpet til med å markedsføre REKO-ringen. Alti Surnadal ville gjerne ha REKO-utleveringen på sin parkeringsplass fordi de mener at det trekker flere kunder til kjøpesenteret.

Gode erfaringer

Både i Molde og i Kristiansund er det Chaudiem Torgersen fra Averøy som får flest bestillinger med sine frosne vårruller. Hun er svært takknemlig for muligheten til å selge gjennom REKO-ringen. Hun har laget vårruller for salg i noen år, men det var først med salg i REKO-ringen at hun har greid å få til såpass omsetning at det monner og gir en inntekt.

Derinngarden har mange års erfaring som lokalmat-produsent. De deltok tidligere på Bondens marked for å selge sine oster, men har de siste årene bare levert til butikker og restauranter. Othild Tjugen liker å delta på REKO-ringen og selge direkte til kundene igjen. Dette er aktuelt fordi det er mindre «styr» enn å delta på Bondens marked, sier hun.

  

I Eikesdalen er det lang tradisjon for å samle ville hasselnøtter og selge dette på marked før jul. Da eikesdalsnøttene ble annonsert i REKO-ringen gikk folk «helt amok», alle ville ha nøtter! Her er det Marit Wadsten som leverer ut nøtter til en heldig kunde som var en av de hundre som fikk lov til å bestille. (Foto: Selma Cowan)

 

 

REKO-ringer

REKO står for rettferdig konsum. I Norge er det 65 aktive REKO-ringer per november 2019, og flere er under etablering. Vil du vite mer om REKO-ringer kan du lese om dette på nettsida til Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Du kan også gå til den åpne Facebook-gruppa REKO-ringen Norge og lese under «Om».

 

Hold deg oppdatert!

Denne artikkelen står på trykk i Ringreven nr. 2-2019 og fagbladet Økologisk Landbruk nr. 4-2019. Vil du holde deg oppdatert og lære mer om økologisk landbruk i 2020?

 

Bestill et abonnement på fagbladet Økologisk Landbruk!Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.