Ønsker å drive økologisk og pløyefritt

17.06.2020 (Oppdatert: 17.06.2020) Siri Josefine Mo

Fra høsten 2020 skal hele Holm gård i Torsnes i Fredrikstad drives økologisk. Men kan det drives pløyefritt også?

Rådgiver Else Villadsen og bonde Øyvind Lind ser på hvordan fangvekstene har klart seg i den milde vinteren. Bonden benytter seg av flere av tilbudene han har som medlem i NLR Øst. (Foto: Siri Josefine Mo)

Det håper Øyvind Lind. Fredrikstad-bonden har et ønske om å unngå det meste av jordarbeiding og selge plogen etter hvert. Dette forutsetter god ugrasbekjempelse.

− Ugraset kommer jo av en grunn. Mangler i jorda trigger ugraset, så derfor kan man erstatte det med noe annet som raigras og kløver, noe du kan ha kontroll på. De ulike vekstene skaper balanse og det er veldig viktig. Blomster og urter også kan skape dette, forteller Lind som hadde 35 dekar med blomster på et skifte i 2019.

Overføringsverdi til konvensjonelt

Else Villadsen, rådgiver i NLR Øst, syns ønsket om å drive pløyefritt i økologisk drift er flott.

− Hvis vi kan kutte ute plogen også i økologisk drift, så er det et kjempesteg. Det vil ha en stor overføringsferdig til konvensjonell drift, mener hun. Utfordringene er ugrashåndtering og avslutning av for eksempel overvintrende fangvekster. Jordstruktur er også en begrensende faktor for en vellykket etablering av korn der man skal direkteså.

Men Villadsen tror det er fullt mulig å drive økologisk og pløyefritt.

− Foreløpig gjenstår det en god del prøving og feiling før vi har en salgs oppskrift som er sikker mot for eksempel flerårig ugras, som god pløgsle. Men det er helt klart utfordringer med å pløye også, påpeker Villadsen.

Fikk NLR Økologisk Førsteråd

I 2014 fikk Lind et spørsmål av barnebarnet sitt som gjorde at han valgte å ringe NLR Øst og be om et NLR Økologisk Førsteråd. Spørsmålet var så enkelt og vanskelig som: hvorfor sprøyter du, bestefar? Dette hadde ikke Øyvind Lind noe godt svar på, så han ringte NLR Øst.

− Jeg fikk besøk av Hans Gaffke, en dyktig agronom og rådgiver. Vi la en plan om hvordan jeg skulle gjøre omleggingen, og fra høsten 2020 skal hele gården drives økologisk. Nå har jeg drevet økologisk i seks år, og jeg angrer ikke på valget jeg tok, og jeg syns samarbeidet med rådgiver fungerer veldig bra, sier han.

Lind forteller om god oppfølging og gode råd gjennom året, både før og i vekstsesongen.

− Det hender jeg finner på noe underveis, så da ringer jeg Hans eller Else så de kan gi meg råd om hvordan de syns jeg skal gjøre, sier han og forteller at han faktisk venter på en telefon fra Hans Gaffke i snakkende stund. Og da er det muligheten for bruk av hønsemøkk som gjødsel som er temaet.

Benytter seg av tilbudene

Det er ikke bare rådgivingen Lind benytter seg av som NLR-medlem. Han deltar i grupperåd, er med på møter og markdager.

− Bondeyrket kan være et ensomt yrke. Man holder på for seg selv og egne tanker. Derfor er det viktig å treffe andre og utveksle erfaringer. Jeg lærer masse og det er fint å enten få bekrefta eller avkrefta egne teorier, smiler han.

Fra høsten av drives hele Holm gård økologisk, og Lind ser lyst på framtida med en sønn som er har samme økologiske interesserer.

− Det føles meningsfullt slik jeg driver nå, avslutter Øyvind Lind.

I 2019 sådde Øyvind Lind 35 dekar med blomster. – Det ble en flott insektåker med blomster og alle mulige vekster, forteller Lind. Hva det har gjort med jorda, er han ikke sikker på enda, men han har sine mistanker. Fredrikstad-bonden har et stort ønske om å levere jorda fra seg i bedre stand enn da han selv tok over. (Foto: Privat)

 

 

Rådgivningstilbud innenfor økologisk landbruk

NLR satser sterkt på rådgiving innenfor økologisk landbruk. Dette er viktig del av et helhetlig tilbud til bønder over hele landet. Tilgang til ledende kunnskap, de siste forskningsresultatene og den kollektive erfaringen i økofelleskapet hjelper deg å lykkes enda bedre.

 

NLR Økologisk Førsteråd er et gratis og uforpliktende gårdsbesøk der rådgiver og produsent sammen diskuterer muligheter for omlegging til økologisk produksjon. Besøket følges opp med skriftlig tilbakemelding med agronomiske, økonomiske og økologiske vurderinger. Du får informasjon om viktige punkter i regelverket for økologisk produksjon og muligheter for videre rådgiving dersom du velger omlegging til økologisk drift. Tilbudet krever ikke NLR-medlemskap. 

 

NLR Økologisk Rådgivingsavtale er individuell, skreddersydd rådgiving for deg som vil bli enda bedre på økologisk produksjon. Det er aktuelt for deg som skal i gang med omlegging eller ønsker å gjøre endringer eller forbedringer i produksjonen. Du får tett faglig oppfølging av en kompetent rådgiver innfor økologisk landbruk. Rådgivingen omfatter flere områder som kan være aktuelt for deg som økologisk produsent å vite mer om. Det kan være temaer som grovfôr, byggteknikk, maskinløsninger, planlegging av nye produksjoner, økonomi og foredling.

 

NLR Økologisk Grupperåd er faglige samlinger med gode muligheter for erfaringsutveksling, nettverksbygging og samarbeid. Dette er møteplass for gårdbrukere, rådgivere, forskere og markedsaktører. Samlingene er åpne for alle, både økologiske produsenter og andre interesserte. Her er det gode muligheter for å utvide ditt økologiske nettverk! Mange av samlingene er ute i felt med praktisk fokus, hvor ulike agronomiske temaer blir tatt opp.

 

I tillegg til disse tilbudene arrangerer NLR markdager, fagdager og andre møter med fokus på økologisk landbruk. Dette er både for deg som driver økologisk og for deg som er interessert i økologisk produksjon.

 

Kontakt din rådgivingsenhet og bli med i det økologiske fellesskapet du også!

 

 

Denne artikkelen står på trykk i NLR-magasinet 2020 og fagbladet Økologisk Landbruk nr. 1-2020.

 

Vil du holde deg oppdatert og lære mer om økologisk landbruk?

 

Bestill et abonnement på fagbladet Økologisk Landbruk!

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.