Utvikling av økologisk bringebærdyrking

23.06.2020 (Oppdatert: 23.06.2020) Inger Birkeland Slågedal

De største utfordringene i dyrking av økologiske bringebær, er bringebærbille og gråskimmel. Derfor er det per i dag lite salg av økologiske bringebær til grossister og butikker. Prosjektet Økologisk bringebærproduksjon har som mål å finne ut om det er mulig å oppnå en lønnsom kvalitetsproduksjon av økologiske bringebær.

Planting av bringebærfelt, 11. juni (fra venstre): Erlend Vandeskog, Karstein Henriksen, Jens Sandkjær og Svein Lysestøl (Foto: Anne Vintland)

NLR Viken har de siste årene hatt vellykkede utprøvinger med luktfeller for bringebærbille i økologiske bringebær på friland. Likevel er det mye kunnskap som mangler før vi kan få til en lønnsom kvalitetsproduksjon av økologiske bringebær. NLR Agder er derfor i gang med et prosjekt på økologiske bringebær i tunell og på friland, der vi skal finne ut hvordan vi kan dyrke stabile og gode avlinger over tid med hensyn til skadegjørere, avling, kvalitet og økonomi. Større omsetning av økologiske bringebær i dagligvarebutikker er ønskelig, og markedsadgang og prøvesalg skal også sjekkes ut.

Kunnskapsutvikling

I Agder har vi nå etablert et stort forsøksfelt i godkjent økologisk jord i Lyngdal, der halve feltet er i tunell og resten på friland. Totalt to dekar, inkludert kantsoner og litt avstand mellom tuneller og friland. Tunellene er 40 x 9 meter, og det er tre rader per tunell med tilsvarende radavstand og areal på friland. I hele feltet skal det plantes på opphøyet drill dekka med vevd duk (Mypex) og med dryppvanning. I feltet skal det plantes inn seks ulike sorter på småruter med to gjentak. Hoveddelen av feltet skal plantes med sorten Glen Ample (750 planter).

Bringebærfeltet ble plantet 11. juni. (Foto: Anne Vintland)

For hvert av de to hoveddyrkingssystemene skal det prøves ut ulike sorter, ulike vannings- og gjødslingsstrategier, samt ulike tiltak mot skadegjørere. Da får vi testa mange dyrkingskombinasjoner, også om vi kan klare å holde skadeinsekter som bringebærbille i sjakk med luktfeller, veksthusspinnmidd med rovmidd, samt tynning for luftig bestand i tillegg til tuneller som værvern mot sopp i blomsten, og ugrasregulering med klipping og luking.

Dette er kunnskapsutvikling i praksis, og planen er å foreta registreringer av planter, klima, avlinger, bærkvalitet og holdbarhet på bærene i lagringstester, smakstester, samt foreta arbeidstidsregistreringer og beregne lønnsomhet.

NLR-finansiert prosjekt

Prosjektet er søkt som et femårig prosjekt, og det er økomidler fra NLR sentralt som finansierer prosjektet. NLR Agder har hoveddelen av prosjektet med prosjektleder Anne Vintland. I 2021 skal vi stelle og klargjøre plantene for fullt avlingsår i 2022. I 2022-2024 får vi tre bærår for å få effekt av ulike årsvariasjoner, få prøvd ut og verifisert langvarig effekt av innsatte tiltak, få fram endring i skadegjørere og foreta alle aktuelle prøvetakinger og registreringer.

NLR Viken blir med i prosjektet fra 2021 med en del mindre utprøvinger. I Viken blir det også felt- og arbeidsregistreringer i etablerte økobringebærfelt hos dyrkere, med økonomiske vurderinger og beregninger.

Det vil bli arrangert markdager og publiert artikler underveis i prosjektet. Styringsgruppa for prosjektet består av bærrådgiverne Anne Vintland og Jan Karstein Henriksen i NLR Agder, Stanislav Strbac i NLR Viken, og feltvertene i Agder og Viken.

 

Klargjøring før planting: Hele feltet har opphøyet drill dekka med vevd duk (Mypex) og dryppvanning. (Foto: Anne Vintland).

 

 

 

Artikkelforfatteren Inger Birkeland Slågedal er daglig leder i NLR Agder. Hun har lang erfaring som rådgiver i økologisk landbruk og har også vært redaktør av fagbladet Økologisk Landbruk. E-post: inger.slagedal@nlr.no

 

Hold deg oppdatert!

Artikkelen står på trykk i fagbladet Økologisk Landbruk nr. 2-2020 som kommer første uka i juli.

 

Vil du holde deg oppdatert og lære mer om økologisk landbruk?

 

Bestill et abonnement på fagbladet Økologisk Landbruk!Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.