Nyhetsbrev om økologisk frukt og bær

01.10.2020 (Oppdatert: 01.10.2020)

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) sender regelmessig ut nyhetsbrev på e-post om økologisk produksjon av frukt og bær. Nr. 15 - 2020 kom 30. september. Meld deg på her om du ønsker å abonnere!

Nyhetsbrevet om økologisk frukt og bær sendes ut på e-post jevnlig gjennom hele vekstsesongen og gir informasjon om hva som bør gjøres i de ulike kulturene.

NLR og NORSØK overtok oppgavene etter de økologiske foregangsfylkene fra 2019 (jord fra 2020). Målet med satsinga er å få opp antall produsenter, volum og kvalitet for markedstilpasset økologisk produksjon. Delmål for å nå målet er å etablere nasjonal spisskompetanse for ulike kulturer, få fram og gjøre tilgjengelig kunnskap og erfaring både for rådgivere og produsenter gjennom forsøk, FoU-aktivitet og kursing.

Det skal også gjennomføres møter med produsenter, produsentorganisasjoner og markedsaktører for å bedre verdikjedene for å få mest mulig av produktene også omsatt som økologisk.

Arbeid, tilbud og resultater av økosatsinga skal formidles. Nyhetsbrevet om økologisk frukt og bær er en del av dette. Det ble sendt ut på e-post jevnlig gjennom vekstsesongen 2019. Målet er å sende ut nyhetsbrevet hver 2.-3. uke gjennom vekstsesongen 2020.

Det er de nasjonale fagressursene innenfor økologisk frukt og bær som står for innholdet i nyhetsbrevet. Det er greit inndelt i temaene frukt, jordbær, bringebær og ribes.

Nyhetsbrevet sendes til NLR-medlemmer driver økologisk produksjon av frukt og bær. Det publiserer også på nlr.no for å være tilgjengelig for alle.

NLR håper informasjonen er nyttig og tar imot tips, ris og ros for å utvikle nyhetsbrevet best mulig. Send en e-post til Stine Huseby i NLR Vest, stine.huseby@nlr.no, hvis du har innspill eller ønsker å motta nyhetsbrevet på e-post.

Nyhetsbrev om økologisk frukt og bær 2020                                

Nr. 1 - 2020

Nr. 2 - 2020

Nr. 3 - 2020

Nr. 4 - 2020

Nr. 5 - 2020

Nr. 6 - 2020

Nr. 7 - 2020

Nr. 8 - 2020

Nr. 9 - 2020

Nr. 10 - 2020

Nr. 11 - 2020

Nr. 12 - 2020

Nr. 13 - 2020

Nr. 14 - 2020

Nr. 15 - 2020

 

Kontaktpersoner

Redaktør

Stine Huseby, NLR Vest, stine.huseby@nlr.no

 

Økologisk frukt
Gaute Myren, NLR Viken, 905 07 087, gaute.myren@nlr.no
Marianne Bøthun, NLR Vest, 952 90 740, marianne.bothun@nlr.no

 

Økologisk jordbær
Jan Karstein Henriksen, NLR Agder, 905 90 032, jkh@nlr.no

 

Økologisk bringebær
Stanislav Strbac, NLR Viken, 975 43 560, stanislav.strbac@nlr.no

 

Økologisk ribes
Sigrid Mogan, NLR Viken, 952 30 530, sigrid.mogan@nlr.noFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.