LEDER: Økologisk inspirasjon og motivasjon

17.04.2020 (Oppdatert: 17.04.2020)

Årets første utgave av fagbladet Økologisk Landbruk var ute hos abonnentene før påske. Her kan du lese leder-artikkelen.

Landbrukets Økologikongress, Øko 2020, var et stort løft – og veldig inspirerende. Særlig motiverende var de mange inspirasjonsbøndene i Landbrukets Økoløft som deltok på ulikt vis i kongressen. Makan til gjeng skal du lete lenge etter!

Nå er Landbrukets Økoløft også i gang med inspirasjonsbutikker. Dette blir veldig interessant å følge framover. De tre matvarekjedene, Coop, NorgesGruppen og Rema 1000, stiller opp.

Markedsmulighetene for økologiske produkter er noe ulike for de ulike produksjonene. Når det gjelder økomelk er Rørosmeieriet veldig offensive og har suksess med sine produkter, særlig gjennom Coop. En stadig større andel av melka som produseres økologisk går nå til økologiske produkter.

Økokorn har stort potensial, særlig til økologisk kraftfôr der det fortsatt importeres mye råvare. Vi tror alle er enige om at satsingen på økologisk husdyrproduksjon i størst mulig grad bør være basert på norske fôrressurser.

Økt produksjon og forbruk av norsk frukt og grønt ble et prioritert område i jordbruksforhandlingene i 2019. Det er gjort en stor jobb med å utrede hva denne grøntsatsingen skal innebære. Økologisk produksjon må bli en viktig del av denne satsingen.

Landbruksdirektoratet lanserte nylig rapporten «Nasjonalt program for jordhelse». Nå skal det bestemmes hvordan det skal arbeides videre med dette livsviktige fagområdet. Økologisk landbruk har en unik mulighet til å fortsatt være spydspissen i arbeidet med jordhelse. Mange aktører er på banen, ikke minst Norsk Landbruksrådgiving som viderefører aktiviteten i prosjektet «Levende Matjord» som Fylkesmannen i Buskerud drev i en årrekke.

Norge har i vinter sluttet seg til fire promille-initiativet (4 per 1000) der målet er å øke karboninnholdet i jorda med fire promille hvert år. Dette er et internasjonalt initiativ som kom ut av forhandlingene om Parisavtalen i 2015. Landbruket forvalter den aller mest effektive metoden for å binde karbondioksid fra atmosfæren og lagre det i jorda: fotosyntesen som foregår i klorofyllet i grønne planter. Karbonbindende landbrukspraksis er anerkjent som jordforbedring, klimatiltak og klimatilpasning.

God våronn!Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.