Bruk av handelskompost og annen gjødsel i market gardening – markedshagedyrking

13.02.2020 (Oppdatert: 25.02.2020) Hans Gaffke

Jordfruktbarhet må skapes og vedlikeholdes lokalt enten ut fra egne gjødselkilder eller i samarbeid med andre gårdsbruk.

Regneeksempel ved bruk av kompost i klasse 1 (se nedenfor) viser at bruken blir meget begrenset av forskriften. Omregnet på tørrstoffprosent og volumvekt kan en anvende Oslokompost med et jorddekke på maksimalt 5,7 mm i løpet av en tiårs periode. Den lovlige mengden vil verken sikre god næringsforsyning eller redusere ugrasspiring fra jorda under i større grad.

Innledningsvis, ved oppstart av market gardening, anbefaler enkelte utenlandske dyrkere å dekke jorda med større mengder vellaget handelskompost fri for ugrasfrø. Hensikten med tiltaket er både å høyne jordfruktbarheten og redusere spiring fra jordas frøbank i det opprinnelige toppjordlag under.

Framgangsmåten er i strid med den norske Forskrift om gjødselvarer av organisk opphav som regulerer bruken av kompost som handelsvare. Avhengig av tungmetallinnholdet blir de ulike komposttypene klassifisert både i forhold til bruksområde og med mengdebegrensninger.

Regneeksempel ved bruk av kompost i klasse 1 (se under) viser at bruken blir meget begrenset av forskriften. Den lovlig spredte mengden vil verken sikre god næringsforsyning eller redusere ugrasspiring fra jorda under i større grad.

Andre kilder til jordfruktbarhet

Dersom en ønsker å bruke kompost i større mengder må den enten lages selv eller en må inngå samarbeid med et husdyrbruk.

Nitrogenrik gjødsel kan også kjøpes i form av husdyrgjødsel eller organisk handelsgjødsel (animalsk/vegetabilsk) i henhold til regelverk for økologisk landbruk. Skal jordlivet få mat gjennom den tilførte gjødsla, bygge humus, så trengs det mye organisk materiale.

Organisk handelsgjødsel tilfører lite karbonrikt materiale til jorda.

Organisk materiale kan også tilføres ved å integrere grønngjødsling i omløpet eller bruke planterester som jorddekke i enkelte grønnsakskulturer.

Jordforbedrende tiltak som ikke krever økt areal er utstrakt bruk av fangvekst, underkultur på grønnsaksbedene samtidig som det dyrkes salgsgrøder.

Redusert jordarbeiding som element i market gardening konseptet er et godt tiltak for å opprettholde moldinnhold i jorda. Dette forutsetter at en eliminerer rotugras innledningsvis.

 

Regneeksempel med Oslokompost

Oslokompost med lavt innhold av tungmetaller ligger i klasse 1-klasse.

  • 27 Kvalitetsklasser og bruksområder i forskriften begrenser bruken på følgende måte:

…Kvalitetsklasse I kan brukes på følgende måter:

På jordbruksarealer, i private hager og i parker kan produktet brukes med inntil fire tonn tørrstoff per dekar i løpet av en tiårsperiode

Omregnet på tørrstoffprosent og volumvekt kan en anvende Oslokompost med et jorddekke på maksimalt 5,7 mm i løpet av en tiårs periode.

Regnestykket

Lovlig mengde spredt kompost klasse 1/dekar/10 år

4 tonn tørrstoff tilsvarer 4,571 tonn fersk Oslo kompost (87,5 prosent tørrstoff)

Med en volumvekt på 800 kg/m³ gir 4,571 tonn kompost et volum på 5,714 m³

Spredes komposten på 5,714 m³ på ett dekar gir dette i et lag på 5,7 mm tykkelse i løpet av en tiårsperiode.

Faktabladets informasjon om fri bruk av kompost i klasse 1 betyr at komposten kan brukes til alle formål, dog ikke i ubegrenset mengde.

Hold deg oppdatert!

 

Denne artikkelen er hentet fra fagbladet Økologisk Landbruk nr. 3-2019. 

 

Dyrkingskonseptet market gardening ble omtalt i nr. 2-2019.

 

Etablering av markedshageareal finner du i nr. 4-2019.

 

Vil du holde deg oppdatert og lære mer om økologisk landbruk i 2020?

 

Bestill et abonnement på fagbladet Økologisk Landbruk!Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.