Hedret for jordinnsats

23.03.2020 (Oppdatert: 23.03.2020)

Prosjektleder Øystein Haugerud ved Fylkesmannen i Oslo og Viken og Reidun Pommeresche ved NORSØK fikk velfortjent heder under Landbrukets Økologikongress, Øko 2020, for sitt arbeid med jord og jordbiologi.

Det var stor applaus under middagen på Øko 2020 da Reidun Pommeresche og Øystein Haugerud fikk som en takk for innsatsen med arbeidet med levende matjord. Leder for kongressen Kjersti Berge sto for utdelinga. (Foto: Anita Land)

Anita Land | NORSØK

I ulike prosjekter og over lang tid, har Øystein Haugerud og Reidun Pommeresche arbeidet med livet i jorda og jordstruktur i norsk landbruksjord. Med stort engasjement har de holdt foredrag, markdager og kurs, samt skrevet en rekke fagartikler.  Prosjektet «Levende Matjord» der begge er sentrale, startet i 2010 og har tatt for seg temaer som jordpakking, kompostering, matjordas økosystem, matsikkerhet, klimaregulering og biologisk mangfold.

Jord har viktige funksjoner

− Vi ser i dag en rekke varsellamper som bør få oss til å stoppe opp og vurdere om vi er i ferd med å overskride produktiv tålegrense med hensyn til bruken av matjorda, sier prosjektleder for Levende Matjord, Øystein Haugerud. Han har jobbet med matjord siden midten av 80-tallet.

− Jordas funksjoner som å omdanne planterester og husdyrgjødsel til plantenæring, rense vann og få karbon fra luft ned i jord, er alt avhengig av levende organismer, et velfungerende samspill mellom jordliv, planter og jord, mener Reidun Pommeresche.

Nytt program for jordhelse

Landbruksdirektoratet har laget en rapport med forslag til et «Nasjonalt program for jordhelse», etter oppdrag fra Landbruk- og matdepartementet. Målet er å styrke arbeidet med jord i landbruket, og øke kompetansen om jord, jordhelse og jordbiologi. Det er Reidun Pommeresche og Øystein Haugerud svært glade for.

På Landbrukets Økologikongress, Øko2020, fikk Reidun Pommeresche og Øystein Haugerud hvert sitt trykk laget av Katelyn Solbakk som en takk for innsatsen. Trykket er av en av de fascinerende skapningene som lever i jorda, en encellet organisme som kalles klokkedyr (Vorticella).

 

 

Hold deg oppdatert!

Denne atikkelen står på trykk i fagbladet Økologisk Landbruk nr. 1-2020.

 

Vil du holde deg oppdatert og lære mer om økologisk landbruk i 2020?

 

Bestill et abonnement på fagbladet Økologisk Landbruk!Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.