Undersøker endringer i jordegenskaper

30.06.2020 (Oppdatert: 30.06.2020) Morten Berntsen

Danske forskere vil i et langvarig forsøk undersøke hva som skjer med jordas fysiske egenskaper når dyrkingspraksisen legges om fra ensidig korn til grasmark eller omvendt. De ønsker å finne ut om eller hvor hurtig det skjer en endring av jorda karboninnhold, strukturstabilitet og jordstruktur, skriver Århus universitet på sine nettsider

Det går raskere å tape karbon og bryte ned en velutviklet jordstruktur enn å bygge opp karboninnholdet i jorda og gjenopprette jordstrukturen, er blant funnene. (Foto: Morten Livenengen)

Det er de langvarige forsøkene ved Rothamsted Reasearch i England, anlagt i 1949, som er utgangspunktet for de danske forskernes registreringer og beregninger. I 2008 ble deler av forsøket endret, ved at ensidig korndyrking ble lagt om til eng og varig eng ble endret til ensidig korndyrking.

– Det er helt unikt å kunne måle både jordforbedrende og –forringende tiltak på samme sted, med samme dyrkingsmetoder og innenfor samme tidsperiode. Mine jordprøver er tatt seks år etter omleggingen, og det har gitt meg mulighet til å regne ut hvor hurtig endringene går, sier Johannes L. Jensen, postdoc ved Institutt for Agroøkologi til universitetets nettsider.

Resultater av målingene viser at ved omlegging fra ensidig korndyrking til varig eng, skjer den en hurtig endring i strukturstabilitet, hvor den blir bedre, mens mengden plantetilgjengelig vann stort sett er uendret.

Målingen viste ingen betydelig stigning i jordas innhold av karbon ved omlegging til gras. Omvendt viste målingene fra jordene som ble lagt om til korndyrking at karboninnholdet faller raskt, og at strukturstabiliteten og porestørrelsesfordelingen forringes.

– Det går hurtigere å tape karbon og bryte ned en velutviklet jordstruktur enn å bygge opp karboninnholdet i jorda og gjenopprette jordstrukturen, men på den annen side er går det raskere å gjenopprette strukturstabilitet enn å bryte den ned, sier Johannes L. Jensen.

Hold deg oppdatert!

Denne artikkelen står på trykk i fagbladet Økologisk Landbruk nr. 2-2020 som kommer første uka i juli.

 

Vil du holde deg oppdatert og lære mer om økologisk landbruk?

 

Bestill et abonnement på fagbladet Økologisk Landbruk!



Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.