Markedshagedyrking: Hjulhakken – gartnerens arbeidshest

17.04.2020 (Oppdatert: 17.04.2020) Hans Gaffke

Investeringer i mekanisering krever som regel store dyrkingsarealer for å kunne forsvare kostnaden, Småskala, allsidige grønnsaksprodusenter med dyrkingsareal opp mot et par, tre, fire dekar regulerer ugraset som regel mekanisk med håndmakt.

Rett arbeidsstilling gir minst kroppsslitasje. Ideelt skal hjulhakken skyves med overarmene inntil kroppen og lett bøyd bakover, underarmene peker svakt nedover og forover (Foto: glaser-swissmade.com)

I motsetning til en håndholdt hakke blir hjulhakken ikke løftet, men bare skjøvet forover. Arbeidsbelastningen reduseres dermed vesentlig. Rett arbeidsstilling gir minst kroppsslitasje. Ideelt skal hjulhakken skyves med overarmene inntil kroppen og lett bøyd bakover, underarmene peker svakt nedover og forover.

 

Rett tidspunkt avgjørende for effektiv virkning

Som for all annen mekanisk ugrasregulering gjelder det å "kjøre" innen ugraset har gått forbi frøbladstadiet for best effekt og minst energiforbruk. For øvrig kan hjulhakken brukes for å redusere fordampning etter nedbør og vanning. Å lage et løst toppsjikt på jordoverflaten bryter kapillær vannføring oppover.

Den mest vanlige redskapen til å koble på hjulhakken er pendelhakken. Den består av en horisontal kniv med egger både forover og bakover festet mellom to nedoverbøyde armer. Sidebøylen på pendelhakken muliggjør ugrasregulering tettere inn på planteranden enn det ville vært mulig med et gåsefotskjær. Pendelhakker kan kjøpes i ulik bredde. Dersom planen er å radrense mellom planterader i en gjennomgang så bør en velge en arbeidsbredde som er lik planteradavstand fratrukket 10 cm.

(Illustrasjon: glaser-swissmade.com)

 

Ulike typer utstyr

Dersom en dyrker grønnsaker i et intensivt dyrkingsopplegg med små radavstander, faste bed så kan hjulhakken brukes for å holde gangene ugrasfrie. Stiv jord gir større motstand – arbeidsbredder på 30 cm eller mer vil kunne oppleves som en meget tung oppgave. Ved mye stein eller tung jord kan det være av fordel med en tyngre hjulhakke for å holde farten også ved motstand.

Hjulhakkemodellene som omtales her kan utstyres med to hjul for samtidig ugrasregulering på begge sider av planteraden. Dette forutsetter at plantene er lavere enn overbygget hjulene imellom.

Franske Terrateck tilbyr også fingerhjulutstyr for ugrasregulering i planteraden. Stein eller klumpete, ujevn jord kan vanskeliggjøre bruken av hjulhakker med to hjul. For øvrig finnes det ulike påbyggingsredskaper til de ulike hakkene – hyppeutstyr, faste kniver, såaggregat m.m.

Her omtales tre vel fungerende modeller. Pris, mulig utstyr og tiltenkt bruk bør påvirke valg av modell.

 

Amerikanske Hoss forhandles av Solhatt. Hjulhakken kan tilpasses kroppshøyden i begrenset omfang. Bildet viser ulike pendelhakker fra Hoss. Blader og planterester kan lett ristes av kniven ved å dra hjulhakken støtvis bakover. https://solhatt.no/produktkategori/redskaputstyr/hjulhakke

Hold deg oppdatert!

 

Denne artikkelen er hentet fra fagbladet Økologisk Landbruk nr. 1-2020. 

 

Dyrkingskonseptet market gardening ble omtalt i nr. 2-2019.

 

Bruk av handelskompost og annen gjødsel i market gardening – markedshagedyrking finner du i nr. 3-2019.

 

Etablering av markedshageareal kan du lese om i nr. 4-2019. 

 

 

Vil du holde deg oppdatert og lære mer om økologisk landbruk i 2020?

 

Bestill et abonnement på fagbladet Økologisk Landbruk!

 

 

 

 

Franske Terrateck forhandles av LOG. Her finnes det et bredt tilbud av ulike redskaper som kan kobles på hjulhakken, blant annet fingerhjulutstyr for ugrasregulering i planteraden.http://katalog.log.no/leverandoerkataloger-groennsaker/terrateck-2020/?page=44

 

 

 

Sveitsiske Glaser hjulhakke forhandles ikke i Norge, men kan bestilles direkte hos produsent. Modell Berg har to innstillingspunkter mellom hjul og handtak. Dermed er denne hjulhakken best egnet til å tilpasses til ulike kroppshøyder. http://glaser-swissmade.com/englisch/Art5_6_700.html (Illustrasjon: glaser-swissmade.com)Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.