Etablering av markedshageareal

25.02.2020 (Oppdatert: 25.02.2020) Hans Gaffke

Innen en velger å starte opp med markedshagedyrking – dyrking av grønnsaker med redusert jordarbeiding − bør en tenke over hva en ønsker å oppnå med tradisjonell jordarbeiding.

Effekt av silofolie etter ulik tid: dekking fra august til oktober til venstre, og dekking fra april til oktober til høyre. (Foto: Hans Gaffke)

Det er tre grunner for å bearbeide jorda:

  • Regulere ugras
  • Lage et så-/plantebed
  • Molde ned og innarbeide gjødsel, planterester, organisk materiale

For å lykkes med grønnsakdyrking uten, eller med minimal, jordarbeiding må rotugras være eliminert innledningsvis. Den tryggeste måten å få til dette på er å dekke framtidig markedshageareal med kraftig silofolie. Silofolie skal ligge på i en hel sesong for å ha 100 prosent virking på kveke. Dersom enkelte ugrasplanter (tistel eller høymole) fremdeles skulle være i live når en tar opp folien til våren året etter, er det lett å få øye på disse og fjerne disse. 

Er man alt i gang med å dyrke grønnsaker med tradisjonell jordarbeiding kan en velge å dekke ett skifte av gangen mens øvrige skifter dyrkes tradisjonelt, og legge gradvis om arealet til markedshagedyrking.

Silofolie er godt til flere formål

Silofolie er en lystett, tykk plastfolie (150 my). Den er hvit på den ene siden og svart på den andre. Under folien forbruker rotugras energireservene sine i forsøket på å danne bladverk og dør etter en tid. Brukes den med den svarte siden opp økes jordtemperaturen i tillegg. Sistnevnte effekt utnyttes når frøugras ved jordoverflaten skal elimineres. To uker med svart dekke pleier å være tilstrekkelig for å fjerne spiredyktig frøugras ved jordoverflaten i vekstsesongen. Minimeres jordarbeiding etterpå vil det bli mindre frøugras i etterfølgende kultur.

Dyrking på faste senger

Et annet kjennetegn for markedshagekonseptet er dyrking på faste senger og ferdsel i faste ganger. Denne anordningen gjør det mulig å stelle med bedene selv om jord er for fuktig til ferdsel for øvrig. Jordpakking på sengene unngås.

Jordart bør styre valget mellom opphøyd seng og flat seng. Opphøyde bed på tung jord kan forbedre jordas dyrkingsegenskaper. Det gir bedre drenering, økt lufttilgang og legger til rette for større biologisk aktivitet nedover, og vel aggregert jord lenger ned. På lett sandjord derimot vil et opphøyd bed øke faren for uttørking. Flate senger forenkler ugrasrenholdet. Hjulhakken jobber best uten høydeforskjell mellom gang og seng.

Tillaging av bed

Opphøyde bed kan anlegges manuelt eller ved hjelp av maskiner, hyppeskjær, spesielt plog til tohjulstraktor.

Bredden på sengene varierer fra 75 cm til rundt 100 cm bredde. Å kunne nå bekvemt til hele sengebredden under alle arbeidsoperasjoner uten å tråkke i bedene er vesentlig. Gangbredden bør ligge på minimum 40 cm. Bredden gir bra bevegelsesfrihet også utover sesongen når planter har vokst opp til full høyde.

Tillaging av såbed kan gjennomføres i to trinn. Dyp løsning ved hjelp av bredgrep foretas innledningsvis ved anleggelse og siden forut for rotvekster. Et fint så-/plantebed kan lages med hjulhakke og rive eller med fres, fortrinnsvis en rotorharv.

Spredd kompost eller planterester arbeides grunt inn med fres, rotorharv. Hjulhakken kan brukes til å molde ned kompost. Mindre bra omdannet kompost kan innarbeides på høsten.  

 

Etablering av nye arealer. Her ble bedene formet og dekket med gamle rundballer innen dekking med silofolie (Foto: Hans Gaffke)

Hold deg oppdatert!

 

Denne artikkelen er hentet fra fagbladet Økologisk Landbruk nr. 4-2019. 

 

Dyrkingskonseptet market gardening ble omtalt i nr. 2-2019.

 

Bruk av handelskompost og annen gjødsel i market gardening – markedshagedyrking finner du i nr. 3-2019.

 

Vil du holde deg oppdatert og lære mer om økologisk landbruk i 2020?

 

Bestill et abonnement på fagbladet Økologisk Landbruk!Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.