Mer kunnskap om engbelgvekster

14.02.2020 (Oppdatert: 14.02.2020)

Nye arter og sorter av engbelgvekster kan gi bedre næringsforsyning til jorda og mer proteinrikt grovfôr i økologisk landbruk. Sommeren 2019 etablerte enheter i Norsk Landbruksrådgivning (NLR) ni observasjonsfelt med ulike sorter av kløver, luserne, tiriltunge og vintervikke. Etablering, overvintring og varighet skal undersøkes.

Tiriltunge har små, gule blomster. Bildet er fra Sveits. Disse plantene blir brukt til frøproduksjon og har ikke blitt slått før blomstring. (Foto: Ievina Sturite)

av Grete Lene Serikstad, NORSØK

 

Initiativet til observasjonsfeltet kom fra Ragnhild Renna, rådgiver i NLR Nord-Norge.

– Som rådgiver er det viktig å kunne ha lokale felt, skaffe seg erfaringer og ha forsøksfelt som kan vises fram til gardbrukerne. Vi trenger lokale feltforsøk til bruk i NLR grupperåd og på markdager, understreker Ragnhild.

Nordnorsk initiativ

– Som rådgiver i en region med storfe- og sauehold og grovfôrproduksjon er jeg alltid på leting etter engbelgvekster som kan forsyne eng og beite med nitrogen og bidra til mer protein i grovfôret. Vi har gode sorter på kløver og spesielt kvitkløver som fungerer i Nord-Norge, men vi ønsker å prøve ut flere sorter av kløver og andre engbelgvekster. Nordgrensa for overvintring og vekst flytter seg nordover. Vi trenger derfor mer kunnskap om nåværende og nye arter og sorter som kan være aktuelle i økologisk dyrking, sier Ragnhild.

Tilgang på kvalitetsfrø

Tilgang på egna frø av god kvalitet er en forutsetning for vellykka dyrking av engbelgvekster.

– En stor del av tilgjengelig kløverfrø går inn i konvensjonelle engfrøblandinger og «forsvinner» uten å ha fått gjort skikkelig nytte for seg. Utenom frø av noen sorter rødkløver er det vanskelig å få tak i reint frø for direktesåing og innsåing i eng, noe som går ut over økologiske produsenter, sukker Ragnhild.

Felleskjøpet har imidlertid solgt reinfrø av rødkløversorten SW Torun i år. Strand Unikorn AS selger også reinfrø av økologisk rød- og hvitkløver i sekker på 5 og 10 kg.

– Vårt mål er å ha god tilgang på norske kløversorter som gir stor fôravling og god kvalitet, tilpasset norske forhold, også til økologisk landbruk. Sortsutviklingen skjer via Graminor. Vi står for oppformeringen, med kontraktdyrking hos frøavlere på Sør-Østlandet, sier produktsjef Bjørn Molteberg i Strand Unikorn AS.

Utfordrende frøavl

Han påpeker at det generelt er mindre utfordringer med å avle grasfrø enn kløverfrø, og de lykkes bedre med rødkløver enn hvitkløver.

– Spesielt er pollineringsforholdene og været i høstesesongen viktig for kløverfrøavlingen. Innen økologisk kløveravl kan også innblanding av fremmede arter og ugras være krevende, sier Bjørn.

Han forteller at de ofte mangler hvitkløverfrø og må da importere fra f.eks. Sverige. Nå frøavles og selges rødkløversortene Gandalf (diploid) og Lars (tetraploid), for konvensjonelt. I økologisk vil Gandalf erstatte Lea fra 2020/21. Konvensjonelt hvitkløverfrø av sortene Litago og Norstar dyrkes i Norge. Den svenske sorten Hebe selges imidlertid både som konvensjonelt og økologisk hvitkløverfrø

Mange funksjoner

– Som rådgiver tilrår jeg bruk av engbelgvekster som jordforbedring, grønngjødsling og som proteinvekster. Disse plantene gir økt proteininnhold i grovfôret og bidrar til næringsforsyning i eng og beite, sier Ragnhild.

Prøves i reinbestand

Engbelgvekstene i observasjonsfeltet blir dyrket i reinbestand. Noen vil kanskje stusse på dette, siden det ikke er vanlig i praksis. Reinbestand blir brukt for å kunne gjøre nøyaktige observasjoner av enkeltvekster. Det blir lettere å følge plantene enn om de hadde vært sådd i blanding med gras.

– I reinbestand er de mer sårbare. Hvis plantene overlever i reinbestand, vil de også overleve bra i blanding. Med slik dyrking vil vi finne ut hvilke sorter/arter som virkelig tåler norsk vinter, gjennom å registrere etablering, overvintring og varighet. Vi vil også lære mer om de ulike sortenes og artenes egenskaper, for eksempel røtter og knolldanning. Denne kunnskapen vil vi bruke seinere, hvor frøblandinger med belgvekster blir hovedtema, sier forsker i NIBIO, Ievina Sturite.

Bedre vinterherdighet

Mange produsenter opplever at engbelgvekstene i stor grad forsvinner etter få år. En viktig årsak til dette kan være at sortene på markedet ikke er vinterherdige nok eller at dyrkingsmåten blir for tøff for kløveren.

– Graminor har lansert nye sorter med bedre vinterherdighet. Det er derfor svært nyttig å prøve ut de nye sortene i ulike deler av landet. Vi vet at luserne og tiriltunge begge har dype rotsystem, noe som er verdifullt mht. overvintring, næringstilgang, jordforbedring og tørke. Dette trenger vi mer kunnskap om, sier Ievina.

Forskning på engbelgvekster

Tidligere har rød- og hvitkløver blitt undersøkt, både mht. etablering, overvintring, intensitet og tidspunkt for slått og jordpakking.

– NIBIO arbeider nå med flere prosjekter hvor luserne er inkludert, bla. i prosjektet «Longtermgrass». Denne belgveksten kan holde seg lenge i enga, hvis den først etablerer seg skikkelig. For å få det til er smitting av frøene med rett Rhizobium-bakterie nødvendig. Erfaringer har vist at slik lusernesmitte ikke alltid fungerer godt nok. I prosjektet tester vi derfor effekten av ulike kilder til slik smitte på etablering, avling og overvintring. De tre lusernesortene Live, Ludvig og Lavo testes ut på Tjøtta og på Løken i Valdres, forteller Ievina. To av disse er med i observasjonsfeltene.

Nyttig samarbeid

Tanken om et observasjonsfelt med engbelgvekster startet som et nord-norsk initiativ pga. lite ny kunnskap relatert til forholdene i Nord-Norge. Interessen blant landbruksrådgivere har vært stor over hele landet, og i løpet av sommeren er slike felt lagt ut over hele landet, på ti ulike steder. Etablering og oppfølging av slike feltforsøk er arbeidskrevende.

– Det er flott at enheter i NLR, fra Troms i nord til Agder i sør, vil bruke tid på dette. Det vil gi en unik mulighet til å gi arbeidet et nasjonalt perspektiv og vil gi kunnskap til nye og eldre rådgivere og gardbrukere som driver eller vil drive økologisk, sier Ragnhild Renna.

Feltene er flerårige, og vil bli presentert på markdager i flere år framover. Resultatene vil bli brukt i rådgivning og vil bli presentert blanta annet i fagbladet Økologisk Landbruk og på Agropub.no.

– Vi har fått gratis frø fra Graminor og Strand Unikorn, noe som har vært til stor hjelp i arbeidet. Det er også flott at NLR, NIBIO og NORSØK kan samarbeide om dette - kunnskapsdeling mellom institusjoner er viktig og utviklende for alle, avslutter Ragnhild. 

 

Arter og sorter som er med i utprøvingene

Arter

Sorter

Rødkløver

 Lars, Gandalf, Lea

Hvitkløver

 Norstar, Snowy, Litago

Alsikekløver

 Alpo

Luserne

 Live, Lavo, Ludvig

Tiriltunge

 Leo

Vintervikke

 Villana

Vinterert

 Pionir

Tiriltunge-planter med mye rotknoller fra feltet hos NLR Agder sådd 20. juni. Bildet er tatt 4. september. (Foto: Georg Smedsland)

 

Luserne har vakre, blå blomster og litt spissere blader enn kløver. Dette er sorten Ludvig. (Foto: Steffen Adler)

 

Økosatsing i NLR

Observasjonsfeltene med engbelgvekster er en del av prosjektet «Opptrapping av arbeid innen økologisk landbruk» som ledes av Kjersti Berge i NLR. NORSØK er samarbeidspart. Det praktiske feltarbeidet utføres av landbruksrådgivere over hele landet. Forsker Ievina Sturite i NIBIO bidrar med faglig utvikling og oppfølging i arbeidet med engbelgvekstene. På NIBIO Tjøtta er det også etablert felt. NORSØK står for publisering og formidling. Resultatene fra feltene skal blant annet brukes i forbindelse med en søknad om midler til videre forskning på flerårige belgvekster, til nytte for økologiske grovfôrdyrkere.

 

 

Hold deg oppdatert!

Denne artikkelen er hentet fra fagbladet Økologisk Landbruk nr. 3-2019. 

 

Vil du holde deg oppdatert og lære mer om økologisk landbruk i 2020?

 

Bestill et abonnement på fagbladet Økologisk Landbruk!

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.