Årets Økobonde 2019 i Trøndelag: Oddveig Ressem og Lars Østring

26.02.2020 (Oppdatert: 23.03.2020) Elin Thorbjørnsen

Oddveig Ressem og Lars Østring på Brattlia Økogård i Namdalseid fikk prisen Årets Økobonde 2019. Prisen er en del av satsingen for å øke økologisk matproduksjon i Trøndelag.

Oddveig Ressem og Lars Østring mottok prisen Årets Økobonde under Landbrukskonferansen i Trøndelag i oktober 2019. Her sammen med leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes (til venstre) og landbruksdirektør Tore Bjørkli hos Fylkesmannen i Trøndelag. (Foto: Johan Sandberg, Fylkesmannen i Trøndelag)

I 2019 var det 12 svært gode kandidater som var nominerte til prisen, og av disse vant altså Oddveig Ressem og Lars Østring. Dette var tredje året prisen ble delt ut. Prisen går til den eller de som gjør en god innsats for utvikling og omdømmebygging av det økologiske landbruket i Trøndelag. Prisen er på 15.000 kroner, et diplom og et metallskilt som kan henges på fjøsveggen.

– Dette var skikkelig artig, og det er en stor anerkjennelse å få en slik pris, sier Lars Østring.

Melk, sau og gris

Oddveig Ressem og Lars Østring driver Brattlia Økogård på Namdalseid. De kjøpte gården i 1990 og i 2000 var den ferdig omlagt til økologisk drift.

Hovedproduksjonen er melk, og i tillegg har de økologisk sau og oppfôring av slaktegris på utmarksbeite i sommerhalvåret. Grisene er ikke DEBIO-godkjente siden de kjøper inn konvensjonell smågris, men grisene bidrar vesentlig i den økologiske drifta gjennom å jordarbeide beiter, og i forbindelse med nydyrking.

Kjøttforedling

De har egen kjøttforedling og skjærer, røyker og salter alt av kjøttet sjøl. Sammen med andre produsenter i Namdalen fikk de i 2010 beskyttet varemerke «Badsturøkt kjøtt på Namdalsk vis». Dette var det første norske produktet som fikk beskyttelse gjennom merket beskyttet tradisjonelt særpreg. Kjøttforedlinga og deltakelse på markeder rundt om i Trøndelag gjør at de får markedsført økologisk produksjon på en god måte.

Inn på tunet

De har også Åpen gård-arrangementer i Brattlia. I 2009 startet de med Inn på tunet for barn og unge. De har i tillegg vært aktive i lokalt samfunnsliv gjennom bla. Namdal Landbrukstjenester, Bonde- og småbrukerlaget, fjellstyret, ungdomslag og idrettslag.

Inspirerende

Juryen la vekt på Oddveig Ressem og Lars Østring sin utnyttelse av egne ressurser og utstrakte bruk av beiting. De er pionerer innen økologisk produksjon i Trøndelag og har gjort en stor jobb med å vise fram økologisk produksjon og gå opp veier for andre økoprodusenter.

− Dette inspirerer til videre jobbing med økologi og lokalt foredla mat, sier Oddveig og Lars.

Årets Økobonde

 

Kriterier for prisen:

  • Har god agronomisk drift som bidrar til økt biologisk mangfold og bærekraftig ressursutnyttelse
  • Praktiserer god dyrevelferd ved husdyrproduksjon
  • Er utforskende og nytenkende, ved bruk av nye produksjonsmetoder
  • Profilerer økologisk landbruk på en god måte

 

Juryen består av representanter fra:

  • Økologisk Nord- og Sør-Trøndelag
  • Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag
  • Bondelaget i Trøndelag
  • Trøndelag Fylkeskommune
  • Fylkesmannen i Trøndelag

 

(Kilde: Fylkesmannen i Trøndelag)

 

 

Hold deg oppdatert!

Denne atikkelen står på trykk i fagbladet Økologisk Landbruk nr. 1-2020.

 

Vil du holde deg oppdatert og lære mer om økologisk landbruk i 2020?

 

Bestill et abonnement på fagbladet Økologisk Landbruk!Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.