Program for Øko 2020

07.12.2019 (Oppdatert: 27.01.2020)

Landbrukets økologikongress, Øko 2020, arrangeres på X Meeting Point, Hellerudsletta, 21. - 22. januar.

På denne nasjonale kongressen om økologisk landbruk skal vi sammen løfte kunnskapen om hvordan landbruket kan bidra til en klimavennlig og bærekraftig framtid.

Økologisk produksjon har fordeler med hensyn til ressursbruk, klima, biologisk mangfold og økonomi, men også utfordringer innen alle disse temaene. Gjennom to hele dager kan du høre en rekke gode foredrag og delta i diskusjoner om hvordan det økologiske landbruket kan bli enda bedre. Du får høre siste nytt om hvordan forbrukerne og ulike markedsaktører slutter opp om økologisk matsatsing.

Jord har en sentral plass i programmet. Det er fordi jordfruktbarhet spiller en nøkkelrolle både for avlingsnivå og miljøeffekter av matproduksjon. På kongressen får du både den teoretiske bakgrunnen for god jordhelse og de praktiske tiltakene for mer klimarobust og fruktbar jord.

Den andre kongressdagen er det parallelle program, basert på ulike produksjoner. Dagen avsluttes med et fellesprogram der sentrale aktører gir oss inspirasjon og velvalgte ord på veien hjem.

Øko 2020 er en sosial møteplass der du treffer andre i næringa, spiser økologiske måltider og får ny inspirasjon og ideer ved å besøke utstillingen med mange aktører knyttet til næringa. Velkommen!

Program

Tirsdag 21. januar

Fellesprogram

09:00 Registrering. Utstillingen åpner.

10:00 Åpning Konferansier: Aina Bartmann

Kulturelt innslag

Åpning, Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag

Widar Skogan, statssekretær i Landbruks- og matdepartementet,

10:30 Hva er jordhelse? What is soil health? Joel Williams, Integrated Soils (foredraget holdes på engelsk)

11:15 Jordanalyser og gjødslingsplanlegging som verktøy i økologisk landbruk, Tore Krogstad, NMBU

11:45 Presentasjon av inspirasjonsbøndene i Landbrukets Økoløft og deres inspirasjonstorg

12.00 Pause med utstillingsbesøk

12:30 Lunsj og utstillingsbesøk

13:30 Tanker om jordmikrobiologiens rolle i landbruket - og erfaringer fra prosjekter, Kamran Scalchian-Tabrizi, UiO

13:50 Stikk spade og finger i jorda. Praktiske råd om bedring av jordkvaliteten, Kari Bysveen, NLR

14:10 Slik arbeider jeg med jordhelse, Anders Hørte, inspirasjonsbonde i Landbrukets Økoløft

14:30 Pause

14:45 Trusler mot jordas fruktbarhet - endringer i moldinnhold over tid, Hugh Riley, NIBIO

15.15 Hvordan kan økologiske produsenter bidra til reduserte klimagassutslipp? Sissel Hansen, NORSØK

15:45 Praktiske eksempler fra jordkarbonprosjektet, Hege Sundet, NLR, og Hellek Berge, inspirasjonsbonde  i Landbrukets Økoløft

16:10 Pause med utstillingsbesøk

16:40 Hvordan kan vi få et velfungerende marked for norsk økologisk mat?

16:40 Dagens og morgendagens matforbruker – hva, hvorfor og hvordan? Annechen Bahr Bugge, SIFO

Paneldialog om marked og grossistledd, utfordringer og muligheter, ledet av Aina Bartmann, med representanter fra de tre dagligvarekjedene:

  • Norgesgruppen ved bærekraftansvarlig Inge E. Næsset
  • Rema 1000 ved sjef for samfunnsansvar og miljø Kaia Østbye Andrese, 
  • Coop Norge ved miljøsjef Knut Lutnæs

18:00 Program slutt

18:30 Utstillingen stenger

19:00 Festmiddag med økologisk meny

Onsdag 22. januar

08:30-13:30 Fire parallelle sesjoner

1. Grovfôr og drøvtyggere

Møteleder: Elin H. Sikkeland, NLR

08:30 Kan vi lage smartere frøblandinger ved å kombinere fôrvekster med ulike egenskaper for et klima i endring? Marit Jørgensen, NIBIO

09:00 Rødt kjøtt og klima, Rose Bergslid, NORSØK

09:30 Lønner det seg å drive bærekraftig melkeproduksjon? Håvard Steinshamn, NIBIO

10:10 Beinstrekk

10:20 Ku og kalv – omsorg i den kritiske fasen rundt kalving og i dieperioden, Mette Vaarst, Aarhus Universitet

10:50 Ku og kalv sammen i løsdrift – erfaringer og bygningsløsninger, Einar Kiserud, gårdbruker, og Knut Berg, NLR

11:30 Lunsj

12:30 Hva gjør Nortura for å selge det økologiske kjøttet? Hva ønsker Nortura fra økobøndene? Trine Hasvang Vaag, Nortura

13:00 En hyllest til sauen, Anna Blix, forfatter

13:30 Pause og utstilling

 

2. Økologisk korn

Møteleder: Hans Gaffke, NLR

08:30 Økologisk høstraps – erfaringer dyrking og omsetning,Thorbjørn Lund, Norsk Økoraps, Rakkestad

09:00 Etablering av fangvekst i stående åker - en strategi også i økologisk drift? Else Villadsen, NLR Øst

09:30 Økologisk åkerbruk uten plog på 3300 dekar. Betraktninger og erfaringer med storskala, regenerativt økologisk jordbruk i Skåne, Josef Appell, bonde med 3300 dekar økologisk åkerbruk

11:30 Lunsj

12:30 Forbedret økonomi ved omlegging til økologisk åkerbruk, Ole Henrik Lauritzen, NLR

13:30 Pause og utstilling

 

3. Grønnsaker

Møteleder: Kari Bysveen, NLR

08:30 Slik dyrker jeg gulrot og kålvekster, Heinrich Jung, gardbruker

08:55 Ugraskontroll, Thomas Holz, NLR

09:20 Falskt såbed og organisk gjødsel, Mette Thomsen, NIBIO

09:45 Beinstrekk

10:00 Blomsterremsor och andra åtgärder för att gynna nyttodjur och pollinerare i grönsaksodlingar i Sverige, Elisabeth Ögren, Jordbruksverket

10:25 Potensialet med biokull i grønnsaksproduksjonen, Alice Budai, NIBIO

10:50 Økologiske dyrkningssystemer til grønsagsproduktion med fokus på jordens mikrobielle aktivitet, kvælstof og rodvækst, Hanne Lakkenborg Kristensen, Århus Universitet

11:30 Lunsj

12:30 Slik dyrker jeg potet, Halvor Midtsundstad, gardbruker

13:00 Tidligpotet til lagring – en strategi for å redusere tørråte? Anne-Kristin Løes, NORSØK

13:30 Pause og utstilling

 

4. Frukt og bær

Møteleder: Grete Lene Serikstad, NORSØK

08:35 Tankar og erfaringar frå ein fruktdyrkar, Marianne Bøthun, fruktbonde

08:50 Økologiske jordbær, Brit Mjåland, inspirasjonsbonde  i Landbrukets Økoløft

09:05 Status, statistikk økologisk frukt og bær, Frøydis Linden, Fylkesmannen i Vestland

09:20 Regelverk, viktige punkter, Kristin Nymoen-Paulsen, NLR

09:35 Gjødsel for økologisk frukt og bær, Stanislav Strbac, NLR

09:50 Spørsmål, kommentarer

10:00 Pause

10:15 Økologisk frukt, Gaute Myren, NLR

10:30 Økologisk jordbær, Jan Karstein Henriksen, NLR

10:45 Økologisk bringebær, Stanislav Strbac, NLR

11:00 Økologisk ribes, Sigrid Mogan, NLR

11:15 Planteverntiltak i økologisk frukt og bær, Sigrid Mogan, NLR

11:30 Lunsj

12:30 Erfaring med blomsterrabatter i frukt og bær i Sverige, Elisabeth Ögren, Jordbruksverket

13:00 NLRs rådgivingstilbud, Sigrid Mogan, NLR

13:15 Spørsmål, kommentarer

13:30 Pause og utstilling

14.00-15:30 Fellesprogram

14:00 Oppsummering og inspirerende ord før hjemreise. Korte innlegg fra:

  • Børre Solberg, Økologisk Norge
  • Trond Lund, Rørosmeieriet
  • Anders Hørthe, inspirasjonsbonde i Landbrukets Økoløft
  • Sigurd Lars Aspesletten, Grøntutvalget
  • Kjersti Hoff, Norsk Bonde- og Småbrukarlag

15:30 Slutt

Med forbehold om endringer i programmet.

Øko 2020

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) er hovedansvarlig for kongressen, i tett samarbeid med NORSØK, Økologisk Norge, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Alle aktørene i Landbrukets Økoløft er involvert. De 30 inspirasjons-bøndene deltar, noen med innlegg.

 

Totalt blir det nærmere 400 deltakere på Øko 2020. Kongressen er fulltegnet og påmeldingen stengt. 

 

Utstilling

Virksomheter, organisasjoner og prosjekter innenfor økologisk sektor deltar med stand Øko 2020. Utstillingen er naturlig møtepunkt for deltakerne på kongressen. 

Les mer på øko2020.no

 

Utstillere

 

Agropub

 

Bigård i Bandaksli

 

Debio

 

Eurofins

 

Fagbladet Økologisk Landbruk

 

Felleskjøpet Agri SA

 

Foregangsfylke Jord

 

Landbrukets Økoløft

 

Linbakst - økologisk brød uten mel og korn

 

LOG

 

Matvalget

 

Norgesfôr

 

NORGRO

 

Norsk Landbruksrådgiving

 

NORSØK

 

Norges Bondelag

 

Sogn Jord- og Hagebruksskule

 

Solhatt

 

Strand Unikorn

 

Tine

 

VitalAnalyse

 

Økologisk NorgeFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.