Landsdekkende mentorordning i landbruket fra 2020

25.09.2019 (Oppdatert: 25.09.2019)

Etter et treårig prøveprosjekt i noen utvalgte fylker kan ferske bønder i hele landet nå søke om å få sin egen mentor i 2020.

– For oss var mentorordninga svært fruktbar. Vi fikk uvurderlig hjelp i starten, sier Kjerstin og Ola Kaurstad i Vågå. De deltok i 2018 med Kai Valbjør (til høyre) som mentor. Det endte med at de kjøpte og overtok gården til mentorens datter og svigersønn, med økologisk geitmelkproduksjon og gårdsturisme. Ola sammenligner mentorordninga med fadderordninger i skolesystemet og næringslivet ellers, og mener den nærmest burde vært obligatorisk for alle som nye i landbruket. (Foto: Morten Berntsen)

Mentorordninga i landbruket innebærer at en fersk bonde gjør en formell avtale med en erfaren kollega om å bistå som diskusjonspartner i drifta gjennom ett år. Tilbudet omfatter alle produksjoner, også Inn på tunet, lokal foredling m.m. 

Fra 2017 til 2019 er det gjennomført et prøveprosjekt i Trøndelag, Sogn og Fjordane, Hordaland, Agder, Hedmark og Oppland. Det ble evaluert i vinter og i jordbruksforhandlingene var det enighet om at ordninga utvides til hele landet fra 2020.  

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) har ansvar for mentorordninga i samarbeid med Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Innovasjon Norge. Det gis økonomisk støtte over jordbruksavtalen. 

Regional oppfølging 

Alle mentorpar blir tilknyttet en regionkontakt i NLR. Før de setter i gang får de opplæring i hva opplegget går ut på og hva det vil si å være mentor. 

Opplæringen skjer regionvis der mentorer, ferske bønder og regionkontakter i NLR møtes. Mentorparene inngår en avtale som innebærer kommunikasjon og møter gjennom ett år. Mentor mottar 8000 kroner for arbeidet. 

Gode tilbakemeldinger 

– Mentorordninga har fungert veldig godt i de tre årene den har vært i drift. Vi ser at mange har stort utbytte av å delta. Dette er et gjennomarbeidet opplegg med opplæring av mentorer, samlinger og oppfølging gjennom året, sier Mette Feten som er ansvarlig for mentorordninga i NLR. 

Er du interessert i å delta i mentorordninga, som ny bonde eller mentor, finner du mer informasjon og søknadsskjema på nlr.no.

> Søknadsskjema

Søknadsfrist er 1. desember. 

 

Kontakter for mentorordninga i landbruket: 

Prosjektleder: Mette Feten, NLR, 957 52 236, mette.feten@nlr.no

Nord-Norge: Terje Balandin, NLR Nord Norge, 976 93 064, terje.balandin@nlr.no

Trøndelag: Torhild Svisdal Mjøen, NLR Trøndelag, 955 57 932, torhild.svisdal.mjoen@nlr.no

Møre og Romsdal: Gunn Randi Fossland, Landbruk Nordvest, 958 74 243, gunn.randi.fossland@nlr.no

Sogn og Fjordane: Ove Sørestrand, NLR Vest, 951 38 819, ove.sorestrand@nlr.no

Hordaland: Leif Trygve Berge, NLR Vest, 982 45 839, leif.trygve.berge@nlr.no

Rogaland: Bjørg Karin Dysjaland, NLR Rogaland, 938 40 839, bjorg.dysjaland@nlr.no

Agder: Knut Sigurd Haugå, NLR Agder, 913 60 016, knut.sigurd.hauga@nlr.no

Buskerud og Telemark: Erik Hørluck Berg, NLR Østafjells, 951 31 761, horluck@nlr.no 

Vestfold: Knut Olav Omholt, NLR Viken, 922 00 180, knut.olav.omholt@nlr.no

Østfold og Akershus: Ole Henrik Lauritzen, NLR Øst, 481 63 087, ole.henrik.lauritzen@nlr.no

Hedmark og Oppland: Magnhild Strand, NLR Innlandet, 934 52 532, magnhild.strand@nlr.no

 

 

Denne artikkelen står på trykk i fagbladet Økologisk Landbruk nr. 3-2019 som abonnentene får i postkassa i uke 40. 

 

Ønsker du å holde deg oppdatert om utviklingen i økologisk landbruk og lære mer om hvordan du best kan produsere økologisk? 

 

> Bestill abonnement 

 

Les mer

 

> Mentor ble kårkall hos ung bonde

 

> Mentorordninga fikk fart på plommeprosjektet

 

> Lærer mer om ullen lidenskapFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.