Leder: Mer kunnskap om jord

23.12.2019 (Oppdatert: 23.12.2019)

Jord får økende oppmerksomhet i landbruket og ellers i samfunnet, I årets siste utgave av fagbladet Økologisk Landbruk kan du blant annet lese om noen av mange aktivitetene som foregår på dette området i Norsk Landbruksrådgiving (NLR).

NLR Østafjells har i tre år drevet grundig kartlegging av jorda på utvalgte gårder, som en del av Jordkarbon-prosjektet. Målet er å lære mer om karbonbinding i jordbruksjord, formidle kunnskap og bidra med «enkel fangst» av karbondioksid, og få det inn i kretsløpet i jorda. Karbonbindende landbrukspraksis er anerkjent som jordforbedring, klimatiltak og klimatilpasning. Resultatene viser at karbonbøndenes jord utvikler seg i positivt når det gjelder karboninnhold, jordstruktur og jordliv.

NLR Øst har stor oppslutning om sitt tilbud om grupperåd jord. Femti bønder i Østfold og Akershus har bokstavelig talt gravd seg ned for å lære mer om jordliv og jordhelse, og dele erfaringer med hverandre.

Landbruksdirektoratet utarbeider nå et jordprogram, der jordstruktur og jordkvalitet er sentrale elementer. NLR, NIBIO, NMBU, NORSØK, Bondelaget, Småbrukarlaget og Foregangsfylke Jord (Buskerud) deltar i arbeidet. NLR har fått i oppdrag å videreutvikle fagområdet jord og jordkultur, som overtas fra Foregangsfylke Jord nå ved årsskiftet.

NLR er engasjert i mange oppgaver når det gjelder jord, klima, miljø, bærekraftig landbruk og matproduksjon. God agronomi og lønnsomt for medlemmene er basis for vår virksomhet. Det er mange hensyn å ta. Dette krever kunnskap. Vi vet en del, men det er fortsatt mye vi trenger mer kunnskap om. Rådgiverne i NLR deltar i utviklingen av nødvendig kunnskap og formidler den til medlemmene.

Gjennom vinteren tilbys en rekke kurs, fagmøter og større arrangementer for faglig påfyll og erfaringsdeling. Blant disse er Øko 2020, 20. - 21. januar. Der blir det også fokus på jord. Ses vi der? 

Vi ønsker alle våre lesere en god vinter.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.