LEDER: Kunnskap øker mulighetene

01.10.2019 (Oppdatert: 01.10.2019)

Produsenter av økologiske varer må etterstrebe god kvalitet på produktene. En nøkkel for å få til dette er kunnskap. Norsk Landbruksrådgiving skal bidra med god kunnskap om økologisk produksjon til sine medlemmer for å møte etterspørselen hos produsentene. Fagbladet Økologisk Landbruk formidler en del av denne kunnskapen gjennom gode fagartikler. Årets tredje utgave kommer i postkassa til abonnentene denne uka. Her kan du lese lederartikkelen.

Landbruksdirektoratet publiserte for en tid tilbake oppdaterte tall for omsetningen av økologiske matvarer i dagligvarehandelen. Pilene peker fortsatt oppover, men veksten er lavere enn tidligere. Bær, frukt og grønnsaker er blant produktene med størst vekst. Økologiske grønnsaker står for en firedel av den totale omsetningsøkningen av økologiske matvarer gjennom dagligvarebutikker i første halvår. Denne statistikken har ikke tall for økologiske varer som omsettes gjennom andre kanaler enn dagligvarehandelen, slik som REKO-ringer, privat salg, Bondens marked, gårdsbutikker med mer.

Alle med et bevisst forhold til maten vi inntar, bør etterspørre økologisk produserte varer. Gjennom økt etterspørsel åpnes muligheter for økt produksjon. Her må alle gjøre sin innsats.  

Produsenter av økologiske varer må etterstrebe god kvalitet på produktene. En nøkkel for å få til dette er kunnskap. Norsk Landbruksrådgiving skal bidra med god kunnskap om økologisk produksjon til sine medlemmer for å møte etterspørselen hos produsentene. I fagbladet Økologisk Landbruk formidles en del av denne kunnskapen gjennom gode fagartikler. 

Jorda danner grunnlaget for vår matproduksjon, og med bevisste, agronomiske valg kan jordvelferden bedres. Dette, sammen med en artikkel om hvordan man sjekker jordstruktur på egen jord, kan du lese om i bladet.   

Videre byr vi på en reportasje om et par unge, økologiske melkeprodusenter som hver sommer tar med seg buskapen til seters og lever det gode seterlivet. Ikke uten utfordringer, men det positive ved «ferien på fjellet» oppveier ulempene.

Husdyr i utmark kan være en utfordring. Nofence-teknologien, som muliggjør å sette opp virtuelle gjerder og styre beitedyrene, kan øke bruken av utmarksbeite og dermed høste ressurser som ellers ville stått ubrukt.  

I bladet finner du også gode fagartikler om økologisk produksjon av poteter, grønnsaker og korn. 

Vi ønsker våre lesere en god høst.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.