Økologisk Landbruk gratulerer årets meitemarker 2016

08.04.2016 (Oppdatert: 08.04.2016) Hege Sundet

Marie Backman Fosshagen og Eivind Bakk ble i dag hedret for sitt årelange arbeid for meitemarkens fremme, med hedersprisen Årets Meitemark 2015.

Marie Backman Fosshagen fra Uggdal i Tysnes er biolog og en erfaren urtedyrker og leder fremdeles Faggruppe Urter i Oikos. Eivind Bakk fra Øyås i Melhus er nå kårkall etter en mannsalder som bonde med økologisk produksjon av melk og grønnsaker og en betydelig innsats i flere organisasjoner.
Begge har gjennom en årrekke vært aktivt med i arbeidet for å bygge økobevegelsen fra grunnen av og gjennom dette bidratt til å fremme meitemarkens trivsel og utbredelse.

 

Prisvinnerne mottok diplom, heder og ære under fagseminaret bynært og urbant landbruk, som ble arrangert i Skien i dag.

Prisen ble delt ut av Olav Arnar Bø, styreleder i Oikos – Økologisk Norge.

 

Ildsjel for økologi og urter
Marie Backmann Fosshagen har i mer enn 25 år vært sentralt og aktivt med i økobevegelsen, og hennes innsats har vært svært viktig, særlig for urtemiljøet i Oikos. Marie er utdannet biolog og var i mange år selvstendig næringsdrivende som urteprodusent. I tillegg har hun i alle år utført et betydelig frivillig arbeid.
Marie Backmann Fosshagen var styremedlem i Norsk Økologisk Urtelag fra tidlig på 90-tallet, der hun etter hvert ble styreleder, og hun var sentral i samlingsprosessen som førte til at Oikos ble dannet, da Urtelaget gikk inn i Oikos med hele 700 medlemmer.

Marie ble styremedlem og etter hvert nestleder i Oikos. Hun var med i redaksjonsrådet for daværende Jordvett, senere Ren Mat og fagbladet Grobladet, som ble med inn i Oikos etter å ha vært Urtelagets fagblad siden 1991.
Fram til i dag har hun fortsatt som en sterk og drivende kraft i urtearbeidet og ledet Faggruppe urter, den eneste faggruppa i Oikos som har vært aktiv i alle disse årene.
Marie har utviklet og ledet flere prosjekter for å utbre kunnskap og interesse for dyrking og bruk av økologiske urter, samt arrangert en rekke lærerike fagturer i inn og utland og årlige faglige samlinger med ulike aktuelle temaer for urteinteresserte Oikos-medlemmer.

 

Landsstyret i Oikos – Økologisk Norge vil med denne kåringen hedre Maries grundige og vedvarende arbeid gjennom mange år.

Marie Fosshagen er en verdig mottaker av prisen «Årets Meitemark»

 

Foregangsmann og forbilde
Eivind Bakk har i en årrekke drevet med økologisk melkeproduksjon og grønnsaker i Melhus i Sør-Trøndelag, med stadig større fokus på jord og jordliv. Han har på en forbilledlig måte vist at en kan leve godt av en vanlig trøndergård, uten altfor store ressurser og altfor mye leiejord. Han har hatt oppimot 100% egenforsyning av fôr, til en utmerket melkeproduksjon, på et bruk der både han og kona Kirsten har hatt nok arbeid og inntekt til begge i hele sitt yrkesaktive liv.

Eivind har vært en foregangsmann og talt økolandbrukets sak i og gjennom mange av landbrukets organisasjoner, inkludert Oikos. Han var en sentral tillitsvalgt i Midt-Norsk økoring, har sittet i fagrådet for økologi i Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag og hatt verv i Bondelaget lokalt og regionalt. Han har vært primus motor for Oikos Sør-Trøndelag (og for Oikos Midt-Norge og lokallaget i Melhus før det), en av ildsjelene bak Oikos sitt økotelt under Trøndersk Matfestival, og har tatt stort ansvar i forbindelse med ØKOUKA i Sør-Trøndelag.
Uten hans engasjement og lederegenskaper hadde ikke OIKOS Sør-Trøndelag vært et så stort og velfungerende lag i dag. Han har også vært en av pådriverne for Økologisk-Midt Norge som har formidlet økologiske grønnsaker til forhandlere lokalt og var sentral i oppstarten av leveransene til St Olavs Hospital.

 

Eivind har vist at det går godt an få til et godt liv på en økologisk drevet gård, også med muligheter for frivillig arbeid. Han stiller sjelden seg selv først, men dytter gjerne vennlig andre opp og fram for å bedre vilkårene for meitemarken og økologisk jordbruk.

Eivind Bakk er en verdig mottaker av prisen «Årets Meitemark»

 

Med prisen Årets Meitemark følger retten til å tiltales som Hedersmeitemark.  

Landsstyret i Oikos - Økologisk Norge gratulerer begge Hedersmeitemarkene med prisene!­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

Om hedersprisen «Årets meitemark»

"Årets Meitemark” er en hederspris som deles ut en gang i året av Oikos - Økologisk Norge. Prisen går til en person eller gruppe av personer som fremmer meitemarkens trivsel og utbredelse i Kongeriket Norge. Den eller de som tildeles “Årets Meitemark” har rett til å kalle seg “Hedersmeitemark” og kan tiltales som det samme.

Dette kan gjøres på flere ulike måter:

- Gjennom folkeopplysning for å få den gemene hop til å forstå viktigheten av å legge forholdene til rette for meitemarken.

- Gjennom eget praktisk arbeid legge forholdene til rette for meitemarken hjemme hos seg selv, og eller i større sammenheng. Det eller de initiativ som kandidaten har satt i verk eller planlegger å sette i verk, må i tillegg til å legge forholdene til rette for trivsel og vekst for meitemarken, også ha en samfunnsgagnlig betydning, for eksempel penere kulturlandskap, gi offentligheten tilgang på god meitemarkgjødsel.

Kort sagt, initiativet må også fremme trivselen generelt for alle arter (mikroorganismer, dyr og planter) som finnes i den umiddelbare nærhet av tiltaket. Initiativet må kunne godkjennes etter gjeldende økologisk regelverk. Initiativet må ha en varig karakter og inngå i en større helhet.

 

Tidligere vinnere av hedersprisen Årets Meitemark: 

2015 Øystein Haugerud og Reidun Pommeresche 

2014 Liv og Dag Hauffen 

2013 Olav Arnar Bø

2012 Ib Kondrup

2011 Olav Jønsi

2010 Gjermund Stormoen

2009 Bjørg Fritsvold og Rune Hatleli

2008 Karl og Petra Grude

2007 Helge Christie og Anders Vatn

2006 Grete Lene Serikstad

2005 Einar Grepperud og Emil Mohr

2004 Erna og Trygve Sund

2003 Vinjar Tufte

2002 Ella Sandnes

2001 Knut Vebjørnsen og Henrik Berg

2000 Pascale Baudonnel

1999 Thomas Cottis

1998 Christian Zurbuchen

1997 Rørosmeieriet og Nord-Østerdal Økologiske landbrukslag (NØØL)

1996 Kristian Ormset

1995 Johan Ellingsen

1994 Sissel Hansen

1993 Kåre Torvik

1992 Vidar Rune Synnevåg

   


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.