Gårdsbasert frødyrking

10.08.2015 ,  Hege Sundet | Nyhet

Seminaret Gårdsbasert frødyrking og sortsutvikling i Norge samlet i helga folk fra hele landet, for å starte arbeide med å bygge kunnskap, nettverk og komme i gang med praktisk frødyrking.

Vi trenger nye sorter og større mangfold. Først skal vi lære å dyrke frø, steget videre er deltakende planteforedling. Det var stor motivasjon og engasjement i forsamlingen for komme i gang med praktisk dyrking.

En av foredragsholderne var Kerstin Pålsson, som stilte oss spørsmålet "Hvilke egenskaper ønsker vi hos grønnsakene?" I 2012 hadde vi en gårdsreportasje hos henne som om praktisk frødyrking, som du kan lese her.