Mangfold for mangfoldsbonden

01.04.2015 (Oppdatert: 01.04.2015) Hege Sundet

For lokal omsetting av grønnsaker er mangfold av arter og sorter interessant. Men, åpenpollinerte sorter forfaller og forsvinner fra markedet, og det kommer sjelden nye. Dette skjer uten særlig ettertanke eller diskusjon blant bønder og rådgivere.

Lokal omsetting gir rom for mangfold. Foto: Hege Sundet

Hybridsortenes viktigste fortrinn er ensartetheten. I noen kulturer er den avgjørende for lønnsomhet, særlig for store produsenter som leverer engros og har strenge sorteringsregler å forholde seg til. For andelslandbruket, gårdsbutikken, abonnementsordninger og kjøkkenhagen er det  ofte en ulempe at alle grønnsakene blir ferdige på likt og er like store. Ensformighet bør ikke være et mål i seg selv. Tvert imot har det vist seg at sortsblandinger og krysningspopulasjoner ofte gir større avling og mindre sjukdom og skadedyr.

Flerårige grønnsaker også kalt permakulturvekster er aktuelle kulturer for de som satser på en eller annen form for lokal omsetting. Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.