Tips for småskala kyllingstell

30.03.2015 ,  Hege Sundet | Nyhet

Du må tilby kyllingene en lun plass og riktig kost for å gi dem en god start.

God tilgang på friskt vann er viktig. Det er nok vanligere at kyllinger dør på grunn av vannmangel enn av matmangel. I starten kan det passe godt å bruke vannautomat som er beregnet på undulater. Mer om hvordan du legger til rette for kyllingene og om småskala hønsehold kan du lese i Maud Grøtta fra NLR Nordvest sine artikler fra 2011.