Tid for å bygge humlebol og insektshotell

27.03.2015 (Oppdatert: 27.03.2015) ,  Hege Sundet | Nyhet

I urbane områder med tettbebyggelse er det ofte sterk mangel på egnede plasser hvor humlene kan etablere sine bol. Humlene er avhengig av gamle musebol og lignende. Skal vi lykkes med å hjelpe humlene med bolplasser, må vi kopiere et musebol så godt som det lar seg gjøre.

Humlene er viktig for pollinering av mange planteslag og har stor økonomisk betydning. Humlebestanden har blitt mindre de siste årene. For å snu trenden bør vi sette inn tiltak.  Med enkle midler kan vi lage kunstige bolplasser for humlene.Vi kan også tilrettelegge for andre ville pollinerende, som solitære bier, ved å lage insektshotell.