Humus kan redde klima

26.03.2015 (Oppdatert: 27.03.2015) ,  Hege Sundet | Nyhet

Drivhuseffekten skyldes for mye karbon i lufta. På samme tid øker utfordringen med dårligere matjord grunnet tæring på karbonlageret.

Dr Christine Jones er jordøkolog og viser vei for hvordan vi kan kombinere karbonbinding og oppbygging av matjorda.

I denne artikkelen forteller jordøkologen hvorfor plantenes fotosyntese og jordas evne til å lagre karbon er en stor del av løsningen.

I februarutgaven av  tidsskriftet Acres USA utdyper Dr.Christine Jones tankene og kunnskapen sin om jord. 

Besøk også hjemmesiden til Amazing Carbon for mer inspirasjon og  kunnskap.