Plantevern tillatt i økologisk landbruk

26.03.2015 Hege Sundet

Godkjenning av naturlig plantevernmidler for økologisk drift er underlagt norsk og internasjonalt regelverk. Krav om redusert kjemikaliebruk generelt i landbruket aktualiserer utvikling av flere slike midler.

Insektsnett kan stoppe noen av larvene som er ute etter den økologiske kålen.Foto: Kari Bysveen.

I økologisk drift skal direkte planteverntiltak alltid ses i sammenheng med forebyggende tiltak. I veileder B for økologisk landbruksproduksjon (pkt 3.5) er bruk av egnede arter og sorter, vekstskifte, bruk av mekaniske og termiske metoder for ugraskontroll og tilrettelegging for skadegjørernes naturlige fiender nevnt som forebyggende tiltak. Dessuten vil alt som kan styrke kulturplantene og gi dem god vekst og motstandskraft mot angrep av ulike skadegjørere redusere behovet for direkte tiltak, som for eksempel tilpasset gjødsling, rett pH i jorda, god drenering, lite jordpakking og sanering av smittekilder. Noen ganger vil direkte tiltak likevel være nødvendig, som bruk av ulike preparater og nytteorganismer. Slike midler bør alltid brukes i samråd med landbruksrådgiver.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.