Håndbok i å starte andelslandbruk

25.03.2015 ,  Hege Sundet | Nyhet

Utviklingen av nye andelslandbruk i Norge går raskt. Mange bønder og forbrukere ønsker å samarbeide for å finne løsninger som gagner dem begge.

Det er viktig at oppstart av andelslandbruk blir best mulig. Oikos – Økologisk Norge har  skrevet en håndbok med gode råd og de viktigste fallgruvene man bør unngå.