Ny praksis for sunn jord

18.03.2015 (Oppdatert: 18.03.2015) ,  Hege Sundet | Nyhet

Hvordan få tilbake den fruktbare matjorda?

Minimalt med jordarbeiding, samarbeid med mykorrhiza, plantemangfold, jorddekke og lengst mulig tid med levende røtter er råd fra amerikansk bonde som har endra praksis for å bygge opp matjordlaget. Gabe Brown forteller om sine erfaringer.