Bytt til øko!

Den nye regjeringa er stille om økologisk landbruk. Det må ikke vi være. Her er en liten film til inspirasjon.

Les mer ›

Sinker utan sink

Tungmetallet sink (Zn) er naudsynt for plantar, dyr og menneske, fordi sink stimulerer hormon og enzym som styrer ulike livsfunksjonar.

Les mer ›

Andelslandbruk i Lågendalen

Kanskje har du lest innlegg fra Tore Jardar Wirgenes på Twitter, Facebook eller bloggen Virgenes Naturligvis. Mannen er engasjert, og daglig kommer oppdateringer fra bonden i Lågendalen.

Les mer ›

Skreddarsydd rådgiving

Vi har eit supert tilbod til produsentar som driv økologisk: NLR Økologisk Rådgivingsavtale. Tilbodet er eit ledd i satsinga frå Staten om å auke økologisk produksjon.

Les mer ›

Samarbeid er tema for Økologisk Landbruk nr 3

I uke 40 kommer nyeste Økologisk Landbruk i posten. Under tema samarbeid kan du blant annet lese om vekstskiftesamarbeid, samarbeid om omsetting, beite og forbrukersamarbeid.

Les mer ›

Nettverk for frivillige og økologiske gårder

Kanskje du trenger flere hender i sving på gården din. Det kan du få ved å tilby kost, losjii og kunnskap om økologisk landbruk til folk på reise.

Les mer ›

Ta en jordstrukturtest

Hvis du lurer på hvordan det står til med jordstrukturen, da må du ta en spadeprøve.

Les mer ›

Jordstruktur og levende matjord

Vi får ingen god jordstruktur uten tilstrekkelig tilbakeføring av organisk materiale og stimulering av et mangfoldig og rikt jordliv, kan vi lese om under tema i siste nummer.

Les mer ›

God silo kan dekke vitamin E behovet

Vitamin E er en viktig antioksidant som bidrar i cellenes beskyttelse mot skadelig oksidering.

Les mer ›

Ikke alltid bondens gull

Husdyrgjødsel kan inneholde tungmetaller og rester av kjemiske sprøytemidler og veterinærmedisin. Disse stoffene kan tas opp av plantene via gjødsla, men konsekvensene av dette vet vi lite om.

Les mer ›

Nytt Økologisk Landbruk er på vei

Det er mye kyr i den første utgaven av Økologisk Landbruk.

Les mer ›