Fag- og inspirasjonssamling 1. og 2. mars

20.12.2012 (Oppdatert: 04.03.2015) Hege Sundet

I år går ferden til Sandnes for å samle økobønder og rådgivere til både fag og hygge. Økologisk landbruk og Oikos Rogaland inviterer til fag- og inspirasjonssamling i tilknytting til årsmøte.

Driftsbygninger er ett tema på samlingen. Foto: Vera Bergås Utne

 

Program

                        Fredag 1. mars

09:30 – 10:00   Registrering

10:00 – 12:15  Årsmøte Økologisk Landbruk

12:15 – 13:15  Lunsj med øko-snadder

13:15 – 13:25  Velkomst 
                        Alexander Rügert-Raustein, Økologisk Landbruk 
                        Annabell Pfluger, Fylkesmannen i Rogaland

13:25 – 14:00  Økologisk utvikling i eit visdomsperspektiv     
                        Vidar-Rune Synnevåg, redaktør av boka «Framtidsfrø»

14:00 – 15:45  Forum for driftsbygg

                        Byggjeprosessen – hjelpen er nær! Om utfordringar og rådgjevingstilbod 
                       Hallgeir Gravelsæter, Norsk
Landbruksrådgiving Rogaland

                        Mjølkerobot og klømaskin – eit moderne lausdriftsfjøs 
                       Geirmund Øglend, bonde, Noredalen i Sandnes

                        Sjølvgjort er velgjort – om sjølvbygd drivhusfjøs 
                        
Ruedi Huber, bonde, Karmø

10 min  Pause og beinstrekk

Leilegheit i siloen - ei kreativ omdisponering
Martin Aeschlimann, bonde, Vindafjord

Sauehus i heiltre - miljøvennlege og estetiske byggematerial
Alexander Rügert-Raustein, bonde, Randaberg

Oppsummering, spørsmål og diskusjon  

15.45 – 16:00  Pause med litt å bite i.

16:00 – 18:00  Gardsbesøk:
Erga gard - ein stad for det gode liv.
Garden ligg i naturreservatet ved Orrevatnet i Klepp kommune. Bustadhus av Gaia arkitektar, sjølvbygd veksthus, halmhus til kurs, ammekyr
Ingvald Erga, bonde, artikkelforfattar i boka «Framtidsfrø», rådgivar i Grønn Hverdag.
Transport i privatbiler eller buss.

18:00 – 19:00   Fri

19:00                Festmiddag

 

                        Laurdag 2. mars

09:00 – 09.10  Kan plantevernmiddelet imidakloprid vere årsak til aukt biedød?
                        Geir Paulsen, Bioforsk Vest Særheim       

09.10 – 09.45  FORUT – Næringsforsyning og produktivitet i økologisk grovfôrproduksjon
Geir Paulsen, Bioforsk Vest Særheim

09:45 – 10:00  Pause og kaffi

10:00 – 10:40  Kven eig plantemangfaldet, kva rett har bonden? 
                        Regine Andersen, Oikos Økologisk Norge

10.40 - 11.25   MaJoBo - Mat og jord der du bur. Om dyrking av mat i by
Maiken McCormick, Gaia Agenda 
 

11.25 - 12.25   Lunsj med øko-snadder 

12.25 – 13.00  Mellom byutvikling og jordvern: forskingsbasert kommuneutvikling
Eit samarbeid mellom Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling og Sandnes kommune
Dag Jørund Lønning, rektor HLB

13.00 - 13.35   Økofestivalen i Sande – ein suksesshistorie om offentleg-privat samarbeid
Anita Panman, festivalleiar
2012

13.35 – 13:50 Pause med litt å bite i

10 min Spasertur til KinoKino (400m)   

14.15 - 15:45   ”Crops of the future” – ein film om korleis 9 milliardar menneske kan bli mette utan bruk av kjemiske sprøytemiddel i landbruket. Den prislønte franske regissøren Marie-Monique Robin har laga fleire kritiske filmar om mat, industri og makt, blant anna «The world according to Monsanto». Engelsk tale.

Vi tek atterhald om endringar i programmet.  

Mer detaljer om priser og praktiske spørsmål finner du her

> Påmelding  Påmeldinga er bindande.

Påmeldingsfrist: onsdag 20. februar 2013.

 

                        Spørsmål? Ta kontakt med Annabell Pfluger  på tlf 51 56 89 71,  fmroapf@fylkesmannen.no 
ellerAlexander Rügert-Raustein på tlf 51 41
83 41,
b-raust@online.noAdresse møtelokal+ hotell: Gamla
Værket
, St Olavsgata 38, 4306 Sandnes   

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.