Mer areal - en del av totaløkonomien

Å tilby dyra god plass kan gi gevinst i form av bedre tilvekst og redusert oppfôringstid. Dyrevelferd og investering i nybygg kan forsvares økonomisk.

Les mer ›

Regelverket for sau er ikkje klart

Nytt norsk regelverk for økologisk landbruk skulle vore klart i år, men ting har som vanleg teke lengre tid enn venta.

Les mer ›

Økologisk Landbruk nummer 4 er på vei!

Økologisk Landbruk nr 4 2010 kommer i posten en av de nærmeste dagene. Tema for denne utgaven er småfe.

Les mer ›

Fagbladet Økologisk Landbruk med ny nettstad

Fagbladet Økologisk Landbruk har flytta over på ny nettplattform

Les mer ›