Hedersmeitemarker i FNs Jordår

Oikos – Økologisk Norge delte ut hedersprisen Årets Meitemark for FN-jordåret 2015 til forsker Reidun Pommeresche og fylkesagronom Øystein Haugerud.

Les mer ›

Dypdykk under jorda i jordåret

Økologisk landbruk dreier seg om å få jorda til å fungere og i et framtidsrettet landbruk må jordvelferd være en integrert del av bondens praksis.

Les mer ›

Årsmøte og seminar 12. og 13. mars

Velkommen på årsmøte i Fagbladet Økologisk Landbruk og fagseminaret Den levende jorda på Blæstad 12 og13. mars.

Les mer ›

Andelslandbruket viser vei

Stadig flere forbrukere ønsker lokalprodusert, fersk og ren mat, noe andelslandbruket imøtekommer.

Les mer ›

Kan du dokumentere beitinga?

Fra i sommer skal alle kyr i Norge sikres minimum åtte uker sommerbeite. I økologiregelverket er hovedprinsippet at alle dyr skal ha tilgang på lufting, fortrinnsvis beite.

Les mer ›

Beite er tema i blad nr 2

I tillegg til et knippe artikler om beite kan du blant annet lese gårdsreportasjer fra korngård i Hedmark, andelslandbruk i Trøndelag og livsstilsbruk i Rogaland.

Les mer ›

F1-Hybrider – en velsignelse eller forbannelse?

Mye tyder på at den ensidige satsingen på F1-hybrider har gått for langt. Riktignok har hybridfrø noen åpenbare fordeler, men hvis vi løfter blikket litt er bildet langt fra entydig.

Les mer ›

Utprøving av biologiske ensileringsmidler

Bruk av rett type ensileringsmiddel i rett mengde gir en ekstra forsikring mot dårlig fòrkvalitet. Ensileringsmiddel er likevel bare en av mange faktorer som har betydning.

Les mer ›

Bytt til øko!

Den nye regjeringa er stille om økologisk landbruk. Det må ikke vi være. Her er en liten film til inspirasjon.

Les mer ›

Sinker utan sink

Tungmetallet sink (Zn) er naudsynt for plantar, dyr og menneske, fordi sink stimulerer hormon og enzym som styrer ulike livsfunksjonar.

Les mer ›

Andelslandbruk i Lågendalen

Kanskje har du lest innlegg fra Tore Jardar Wirgenes på Twitter, Facebook eller bloggen Virgenes Naturligvis. Mannen er engasjert, og daglig kommer oppdateringer fra bonden i Lågendalen.

Les mer ›

Skreddarsydd rådgiving

Vi har eit supert tilbod til produsentar som driv økologisk: NLR Økologisk Rådgivingsavtale. Tilbodet er eit ledd i satsinga frå Staten om å auke økologisk produksjon.

Les mer ›

Samarbeid er tema for Økologisk Landbruk nr 3

I uke 40 kommer nyeste Økologisk Landbruk i posten. Under tema samarbeid kan du blant annet lese om vekstskiftesamarbeid, samarbeid om omsetting, beite og forbrukersamarbeid.

Les mer ›

Nettverk for frivillige og økologiske gårder

Kanskje du trenger flere hender i sving på gården din. Det kan du få ved å tilby kost, losjii og kunnskap om økologisk landbruk til folk på reise.

Les mer ›

Ta en jordstrukturtest

Hvis du lurer på hvordan det står til med jordstrukturen, da må du ta en spadeprøve.

Les mer ›

Jordstruktur og levende matjord

Vi får ingen god jordstruktur uten tilstrekkelig tilbakeføring av organisk materiale og stimulering av et mangfoldig og rikt jordliv, kan vi lese om under tema i siste nummer.

Les mer ›

God silo kan dekke vitamin E behovet

Vitamin E er en viktig antioksidant som bidrar i cellenes beskyttelse mot skadelig oksidering.

Les mer ›

Ikke alltid bondens gull

Husdyrgjødsel kan inneholde tungmetaller og rester av kjemiske sprøytemidler og veterinærmedisin. Disse stoffene kan tas opp av plantene via gjødsla, men konsekvensene av dette vet vi lite om.

Les mer ›

Nytt Økologisk Landbruk er på vei

Det er mye kyr i den første utgaven av Økologisk Landbruk.

Les mer ›

Fag- og inspirasjonssamling 1. og 2. mars

I år går ferden til Sandnes for å samle økobønder og rådgivere til både fag og hygge. Økologisk landbruk og Oikos Rogaland inviterer til fag- og inspirasjonssamling i tilknytting til årsmøte.

Les mer ›