La ikke årsmøtet bli en aprilsnar

I år legges årsmøtet til Ås i Akershus, lørdag 1. april. Det blir fagseminar på Vitensenteret fredag 31. mars, og landsmøte for Oikos Økologisk Norge samme helg.

Les mer ›

Stilling ledig som layoutansvarlig i Økologisk Landbruk

Da vår layoutansvarlige slutter 1. juli 2016, er vi på utkikk etter en ny medarbeider. Økologisk Landbruk kommer ut med fire utgaver i året, og arbeidet er konsentrert til ca.

Les mer ›

Kort resymé fra årsmøte

I år var årsmøtet i Økologisk landbruk plassert på Århus gård i Skien. Nå er protokollen signert og tilgjengelig.

Les mer ›

Økologisk Landbruk gratulerer årets meitemarker 2016

Marie Backman Fosshagen og Eivind Bakk ble i dag hedret for sitt årelange arbeid for meitemarkens fremme, med hedersprisen Årets Meitemark 2015.

Les mer ›

Årsmøte i Skien 7. april kl 12

Det blir årsmøte 7. april kl 12 på Århus gård i Skien.

Les mer ›

Gratulerer med Hjernekraftprisen, Theo Ruissen

Fagbladet Økologisk Landbruk gratulerer Theo Ruissen med Hjernekraftprisen fra Forskerforbundet for 2015.

Les mer ›

Kurs i planteforedling innen grønnsaker

Bli med videre for å legge grunnlaget for framtidig sortsutvikling innen økologiske grønnsaker. 5. og 6.

Les mer ›

Nye artikler om ugras i arkivet

Nå kan du finne de siste artiklene våre om kontroll av ugras i artikkelarkivet.

Les mer ›

Gårdsbasert frødyrking

Seminaret Gårdsbasert frødyrking og sortsutvikling i Norge samlet i helga folk fra hele landet, for å starte arbeide med å bygge kunnskap, nettverk og komme i gang med praktisk frødyrking.

Les mer ›

Møkkentusiast skaper nyvinninger

Kom og lær om kumøkka sine fantastiske egenskaper, og om hvordan det er mulig å gjøre om blautgjødsel til lagringsstabile gjødselprodukter, førsteklasses meitemark-kompost pluss at energi kan tas ut i biogassanlegg

Les mer ›

Dyrk frø

Det er lite igjen av frødyrking og foredling av sorter av grønnsaker i Norge. I helga går seminaret "Gårdsbasert frødyrking og sortsutvikling" av stabelen.

Les mer ›

Få kontroll på kveka

Økologisk Landbruk nummer 2 er snart på vei.

Les mer ›

Mangfold for mangfoldsbonden

For lokal omsetting av grønnsaker er mangfold av arter og sorter interessant. Men, åpenpollinerte sorter forfaller og forsvinner fra markedet, og det kommer sjelden nye.

Les mer ›

Tips for småskala kyllingstell

Du må tilby kyllingene en lun plass og riktig kost for å gi dem en god start.

Les mer ›

Tid for å bygge humlebol og insektshotell

I urbane områder med tettbebyggelse er det ofte sterk mangel på egnede plasser hvor humlene kan etablere sine bol. Humlene er avhengig av gamle musebol og lignende.

Les mer ›

Humus kan redde klima

Drivhuseffekten skyldes for mye karbon i lufta. På samme tid øker utfordringen med dårligere matjord grunnet tæring på karbonlageret.

Les mer ›

Plantevern tillatt i økologisk landbruk

Godkjenning av naturlig plantevernmidler for økologisk drift er underlagt norsk og internasjonalt regelverk.

Les mer ›

Håndbok i å starte andelslandbruk

Utviklingen av nye andelslandbruk i Norge går raskt. Mange bønder og forbrukere ønsker å samarbeide for å finne løsninger som gagner dem begge.

Les mer ›

Ny praksis for sunn jord

Hvordan få tilbake den fruktbare matjorda?

Les mer ›

Hedersmeitemarker i FNs Jordår

Oikos – Økologisk Norge delte ut hedersprisen Årets Meitemark for FN-jordåret 2015 til forsker Reidun Pommeresche og fylkesagronom Øystein Haugerud.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 Neste side