Kontakt oss

14.06.2010 (Oppdatert: 30.01.2018) ,  Hege Sundet

Fagbladet Økologisk Landbruk er eigd av regionane i Norsk Landbruksrådgiving (NLR). Rådgivarar over heile landet skriv artiklar. I tillegg publiserar forskarar og rådgivarar i Norsøk, NIBIO og NMBU m.fl. artiklar.

Bladet kjem ut med fire nummer i året.

Eit abonnement på Fagbladet Økologisk Landbruk kostar 450 kr/år. Du kan abonnere direkte gjennom redaksjonen eller gjennom ein region i NLR. Som medlem i NLR eller Oikos får du rimeligare abonnement, 350 kr/år. Studenter får også rabatt.

Dersom du er interessert i eit prøvenummer eller eit abonnement, kontakt redaktøren eller din NLR-region. Henvendelser til redaktør Hege Sundet gjør du på e-post: hege.sundet@nlr.no eller på telefon 952 08 633.

Redaksjonen i Økologisk Landbruk        
Redaktør
Hege Sundet
hege.sundet@nlr.no
952 08 633
       

 

Styret i Økologisk Landbruk SA

       

Styreleder
Alexander Rügert-Raustein
Raustein 15
4070 Randaberg
alexanderrugertraustein@gmail.com
480 43 535