Sommergjenlegg

06.07.2020 (Oppdatert: 09.12.2020) Maud Grøtta

Gjenlegg som sås i juli eller august kalles gjerne tidlig høstgjenlegg selv om det faktisk er sådd i en sommermåned. Men ofte oppfatter vi jo august som en høstmåned. Vi velger å kalle det sommergjenlegg i denne artikkelen.

(Foto: Wolfgang Dohrn)

Kløver trenger litt ekstra tid
I økologisk drift er det viktig å ha et godt tilslag av kløver i enga. Kløver trenger litt lenger tid til å etablere seg og bli sterk nok til å greie vinteren, enn det graset gjør. Hva er det som avgjør hva som er siste frist for et vellykket sommergjenlegg?

Hvor lang tid før frost?
Jo tidligere såing, dess bedre utviklet vil plantene være før vinteren kommer. Sommergjenlegg må gjerne gjøres så snart som mulig etter førsteslått. Men ofte er spørsmålet hvor seint man kan så og likevel få et gjenlegg som greier seg over vinteren. Dette vil avhenge av når man forventer første frost eller snø, og vil slik være ulikt for hvor man befinner seg i landet. Grasspirene bør helst være ti cm før de avslutter veksten. De kan greie seg om de er mindre, men da vil det gå på bekostning av avlingsmengde i første engår.

Erfaringer fra flere deler av landet viser at gjenlegget bør ha ca. to måneder på seg fra det spirer til vinteren kommer. Slik vil graset greie seg godt over vinteren og gi god avling året etter. Legg på to uker til for kløveren sin del. Også engrapp trenger tid omtrent som kløver, i motsetning til timotei som tåler relativt sein såing. Fordelen med å utsette såinga er at det vil være færre ugrasarter som spirer på seinsommer enn på forsommeren.

Rask eller sein spiring?
Den største risikoen med sommergjenlegg er kanskje at det kan bli for tørt til å få til god spiring. Hvis frøet blir liggende lenge i åkeren uten å spire blir det som om det var sådd enda seinere. Enda verre er det om det spirer og så tørker ut. Selv om det er tørt, kan noe ugras greie å spire og kan på den måten dominere gjenlegget.

Falsk såbed
Er det tørt kan det lønne seg å la åkeren med ferdig såbed ligge til det er meldt regn. Så og tromle like før regnet kommer! Da får man effekten av falsk såbed ved at man ødelegger eventuelle ugrasspirer ved hjelp av såing og tromling. Dette forutsetter at ugraset er på frøbladstadiet. Har frøugraset fått varige blad, bør åkeren utsettes for noe mer hardhendt behandling før såing. Det samme gjelder hvis åkeren har rotugras som spirer fra rotdeler.

Uten dekkvekst
Ved gjenlegg om sommeren bør det ikke sås dekkvekst da det sinker utviklingen av gjenlegget. Ved sein såing trenger gras- og kløverspirene arenaen for seg selv.

Moderat gjødsling
Jo seinere gjenlegget sås, dess mindre gjødsel trengs. Sterk gjødsling vil føre til seinere avslutning av veksten, og vil gjøre spirene mindre vinterherdige.

Husk kalking
Sommeren er en fin tid for kalking da jorda gjerne er tørrere og tåler tung last bedre enn om våren. Sjekk i gjødslingsplanen di hva slags kalk du bør bruke og hvilken mengde som trengs på det aktuelle skiftet.

Hvilke ugras kommer?
Noen ugrasarter er sommerettårige. Det vil si at de gjennomfører hele livssyklusen sin i løpet av en vekstsesong. Andre er vinterettårige. Disse spirer om sommeren eller høsten, overvintrer og lager blomst og frø før de dør det andre året. Noen arter kan bruke begge strategier.

I et sommergjenlegg vil de sommerettårige ugrasartene ikke gjøre noen særlig skade hvis de ikke rekker å bli store eller lage frø. De kan til og med gjøre nytte for seg ved å være med og dekke jorda og hindre erosjon gjennom vinteren. Om våren er de døde og gir plass for kulturplantene til å utvikle seg. Eksempel på sommerettårige planter er linbendel, meldestokk, jordrøyk og tunbalderbrå.

Verre er det med frøugras som overlever vinteren og setter frø året etter. Eksempler er vassarve, gjetertaske, rødtvetann og tunrapp. Hvis man har en del av disse bør gjenlegget pusses av litt utpå våren slik at disse blir slått ned og ikke får lov til å frø seg. Etter en slik avpussing vil de sådde artene komme med en gjenvekst som forhåpentligvis utkonkurrere det som ellers kommer av ugras.

Så inn kløver om våren
Hvis man blir sein med sommergjenlegget kan man oppleve at grasspirene overlever, men ikke kløveren. Da vil redningen være å så inn kløver ved direktesåing om våren. Både rød og kvit kløver fungerer godt i direktesåing.

Lykke til med sommergjenlegget!

 

Les også:

Sommarfornying av enga

Godt gjenlegg gir lite ugras

Godt gjenlegg gir lite ugras

Frøblanding eller renbestand?

På sporejakt

Hvordan unngå sporer i grovfôret

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.