REKO-ring er genialt

11.04.2018 (Oppdatert: 27.09.2019) Maud Grøtta

Nå kommer REKO-ringene. Dette gir nye muligheter for å selge varer lokalt. Det var avtalt REKO-treff i Ålesund en torsdag kveld i februar. Vi lurte på hva de tenkte om forhåndsavtalt direktesalg

Kundene går fra bil til bil og henter sine forhåndsbestilte varer. (Foto: Maud Grøtta)

REKO-ringen Ålesund startet opp i desember 2017. Så langt har det vært en håndfull bønder som har levert kjøtt, grønnsaker, egg og honning og det har vært om lag 20 kunder som har møtt opp for å hente sine forhåndsbestilte varer. Når flere får vite om tilbudet forventes omfanget å øke. Denne omsetningskanalen kan gi mulighet for flere å starte opp med dyrking og videreforedling av varer som ikke har egnet salgskanal i dag.

Hva er en REKO-ring?

Dette er et mat-nettverk for direkte salg på avtalte tidspunkt på et fast sted. REKO-ringens Facebook-side fungerer som kontaktplattform mellom selger og kjøper. For hver utleveringsdato legger produsentene ut annonse for det de har å selge. Kundene bestiller ved å legge til en kommentar. Varene pakkes på forhånd og selve salget blir gjort unna på kort tid, gjerne i løpet av en halv time.

Lav terskel

Ved å bruke en REKO-ring kan bonden tilby varer når hun har det. Ved levering til butikk eller grossist blir det ofte krevd at man skal være leveringsdyktig hele året, og det blir krevd store mengder. For noen vil det være aktuelt å delta i REKO-ringen hver gang, mens andre har noe å selge bare i deler av året, eller ved en enkelt anledning.

REKO-ringene er en salgsmodell som krever lite ressurser. Her er det mulig å selge varer for den som er i startfasen eller som prøver seg fram. Det kan nå bli enklere enn før å komme i gang med nye inntektsbringende aktiviteter på gården.

Krever frivillig innsats

Modellen er bygd på at det skal være gratis for å delta. Noen må administrere facebook-sidene til REKO-ringen. I tillegg til siden der selger og kjøper kommuniserer med hverandre, har hver REKO-ring en facebook-side for produsentene der de kan diskutere seg imellom. Det trengs til sammen flere administratorer for å håndtere disse to sidene. Det kan også være aktuelt å arrangere et oppstartsmøte, og kanskje møter seinere også. Da må noen ta seg av dette.

Må ha alt i orden

Produsentene må sørge for å ha alt i orden, her som ved annet salg. Dette gjelder for eksempel godkjent betalingssystem, regnskap og nødvendige godkjenninger fra Mattilsynet.

Prosjektet Matnyttig

Lanseringen av REKO-ringer er en del av Norsk Bonde- og Småbrukerlag (NBS) sitt prosjekt "Matnyttig". Prosjektleder Rebekka Bond hjelper til med å etablere nye REKO-ringer og fungerer som administrator på Facebook-sidene i startfasen. Hun kan også komme og delta på oppstartsmøter. 

− Hver REKO-ring må forholdsvis fort bli selvgående, sier hun. Når det blir mange ringer vil hun ikke ha kapasitet til å være administrator for alle.

Vil du vite mer om REKO-ringer kan du lese om det på NBS si nettside.

 REKO-treff i Ålesund i februar

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.