20190825 154119
⋅ Økologisk

Sauehald som er nesten økologisk, seier du… Ta steget!

At alt norsk sauekjøt er so å seia økologisk uansett, har me høyrt nokre gongar. Men har du nokon gong høyrt nokon som briskar seg med at skotet dei løyste, nesten trefte hjorten? Nei.
Vest
Klover hvor mye i enga
⋅ Grovfôr

Hvor mye kløver har du i enga?

Kløvermengda i enga har innvirkning på avlingsmengde, fôrkvalitet og gjødselbehov. Kløver er en nitrogenfikserende vekst, hvor mye som fikseres avhenger først og fremst av kløverinnhold og temperatur.
Østlandet
Nlr 48381919201
⋅ Grovfôr

Vånd og våndskader

Denne artikkelen er eit resultat av prosjektet “Hvordan holde bestand av vånd under økonomisk skadeterskel for landbruket”.
Midt
Nlr 52115480843
⋅ Gjødsling

Grønn NPK til eng er lønnsomt

Tilgang på nitrogen er alltid en minimumsfaktor i økologisk drift, og vi vurderer derfor alltid om det lønner seg å kjøpe økologisk handelsgjødsel eller ei.
Midt
Nlr 46393010685
⋅ Husdyr

Kuas fire mager og det lille hullet

Drøvtyggerne har fire mager; løypen som er den egentlige magen og tre formager: vomma, nettmagen og bladmagen. Fôret må passere gjennom et lite hull for å komme videre fra nettmagen til bladmagen.
Midt
1 ... 7 8 9