Klover hvor mye i enga
Medlem
⋅ Grovfôr

Hvor mye kløver har du i enga?

Kløvermengda i enga har innvirkning på avlingsmengde, fôrkvalitet og gjødselbehov. Kløver er en nitrogenfikserende vekst, hvor mye som fikseres avhenger først og fremst av kløverinnhold og temperatur.
NLR Østafjells
Nlr 48381919201
Medlem
⋅ Grovfôr

Vånd og våndskader

Denne artikkelen er eit resultat av prosjektet “Hvordan holde bestand av vånd under økonomisk skadeterskel for landbruket”.
NLR Trøndelag SA
Nlr 52115480843
Medlem
⋅ Gjødsling

Grønn NPK til eng er lønnsomt

Tilgang på nitrogen er alltid en minimumsfaktor i økologisk drift, og vi vurderer derfor alltid om det lønner seg å kjøpe økologisk handelsgjødsel eller ei.
NLR Trøndelag SA
Nlr 46393010685
⋅ Husdyr

Kuas fire mager og det lille hullet

Drøvtyggerne har fire mager; løypen som er den egentlige magen og tre formager: vomma, nettmagen og bladmagen. Fôret må passere gjennom et lite hull for å komme videre fra nettmagen til bladmagen.
NLR Nordvest
1 ... 7 8 9