Nlr 62827882129
⋅ Klima

Karbonbinding i eng

"Eng er åkers moder" er et gammelt munnhell. I det tradisjonelle landbruket har enga vært den oppbygggende delen av vekstskifte med karbonfangst og gryndannelse. Hva kan vi gjøre for at enga trives både over og under bakken?
NLR Østafjells
Jord i hand Foto Silja Valand
⋅ Klima

Mer jordkarbon med bevisste valg

For å binde mer karbon enn det som brytes ned, må det jobbes med små og store valg som påvirker jordhelse og plantevekst. Hver gård og situasjon er unik. Det finnes derfor ikke en løsning for alle.
NLR Østafjells
Kloverartikkel oko
⋅ Økologisk

"Best practice" med kløver og kalium

På kaliumfattig jord gir ekstra tilførsel av kalium økt grovfôravling. Frøblanding med den tetraploide kløversorten Reipo gav større avling enn frøblandingene med de diploide sortene Lea og Nordi.
NLR Agder
Potet rader 2008 9
⋅ Potet

Økologisk dyrking av skrellepotet

Sortene Nansen og Fakse har gitt akseptabel avling og kvalitet for skrellepotet til industrikjøkken. Carolus gir dessverre for dårlig kvalitet i ferdigvaren.
NLR Agder
Flair jkh
⋅ Økologisk

Lønnsomt med økologiske jordbær

Det er fullt mulig å oppnå en lønnsom kvalitetsproduksjon av økologiske jordbær. Prosjektarbeid og praktisk dyrking viser at dyrking av gode sorter på plast i tunnel gir 1 800 – 2 100 kg salgsvare per dekar og år. Merpris på minst 25 % sammenlignet med konvensjonelle jordbær gir lønnsomhet.
NLR Agder
5 Nofence Olav Einar Hegstad bilde 2 3
⋅ Kulturlandskap

Meir gjerdefri beiting

Sidan 2018 har norske geiter beita gjerdefritt på fleire gardar, og det er i gang uttesting på sau og storfe med mål om løyve i 2020. Nofence er ei norsk oppfinning som gjer det enklare å bruke utmarka til beite.
NLR Agder
IS Kraftfor 2007 Langaker ku okologisk 2 1
⋅ Økologisk

Dyrt med økologisk kraftfôr

Etter 2017 er det kun Felleskjøpet Agri som produserer økologisk kraftfôr i Norge. Det er fare for at flere økologiske melk- og kjøttprodusenter legger ned om ikke prisene senkes.
NLR Agder
Grønt plantedekke
⋅ Jord

Fangvekster i korn

Ved å dyrke fangvekster oppnår vi en lengere periode med fotosyntese ved at de vokser videre i kornstubben etter tresking.
NLR Østafjells
Luserne. Foto: Hege Sundet.
⋅ Arter og sorter - flerårige

Luserne - hvordan få en god etablering?

Det dyrkes lite av belgveksten luserne i Norge, men den har stort potensial hvis den slår til. Luserne er mer kravstor enn kløver og bør dyrkes på et godt og lunt sted med djup, mold- og næringsrik jord som er godt oppkalka og drenert. Den krever et godt såbedd og godt med vatn i etableringsfasen
NLR Østafjells
Gress Foto Ingvild Melkersen
Medlem
⋅ Økologisk

Ulike driftsmåter i eng – resultater 1. engår (2003)

I det første engåret viser resultatet av denne forsøksserien i gjennomsnitt ca. 25 % mindre avling på økologisk drevet eng i forhold til intensivt gjødsla eng på god kulturjord.
NLR Nord Norge
Gress Foto Ingvild Melkersen
⋅ Gjødsling

Ulike driftsmåter i eng - resultater 3. engår (2005)

I et samarbeidsprosjekt i regi av Forsøksringene i Nordland (FIN), er det utført et forsøk med sammenligning av økologisk, ekstensivt og intensivt driftsopplegg i eng i Nordland. I tillegg til avlingsregistreringer er det gjort beregninger av nitrogenfikseringen på de tre ulike gjødslingsnivåene.
NLR Nord Norge
Gress Foto Ingvild Melkersen
⋅ Gjødsling

Ulike driftsmåter i eng - resultater 2. engår (2004)

I et samarbeidsprosjekt i regi av Forsøksringene i Nordland (FIN), er det starta opp et forsøk der en skal sammenligne økologisk, ekstensiv og intensiv driftsopplegg i eng i Nordland.
NLR Nord Norge
Gress Foto Ingvild Melkersen
⋅ Gjødsling

Ulike driftsmåter i eng - resultater 4. engår (2006)

I et samarbeidsprosjekt i regi av Forsøksringene i Nordland (FIN), er det utført et forsøk med sammenligning av økologisk, ekstensivt og intensivt driftsopplegg i eng i Nordland. I tillegg til avlingsregistreringer er det gjort beregninger av nitrogenfikseringen på de tre ulike gjødslingsnivåene.
NLR Nord Norge
Ull Foto Kirsty Mc Kinnon Norsk senter for okologisk landbruk2
Medlem
⋅ Gjødsling

Ull som gjødsel

I saueklippinga er det alltid ull som må sorteres vekk og som blir et avfall. Flere sauebønder prøver ull som dekkemateriale i for eksempel grønnsaker. Det er kanskje begrensa behov for dekkemateriale.
NLR Nord Norge
1 1
⋅ Grønnsaker

Stor interesse for småskala grønsakproduksjon

Interessa for småskala dyrking av grønsaker for sal gjennom lokale salskanalar har auka betydeleg i Noreg. Fleire forbrukarar ynskjer å få kjøpt grønsakene sine utanom dei store kjedene.
NLR Vest SA
1 ... 6 7 8